COSTAS M. CONSTANTINOU
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Μ.
CONSTANTINOU COSTAS M.
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
Β116
+357-22894564
+357-22894559
www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou5

Προσωπικό Προφίλ

Ο Κώστας Μ. Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ενδιαφέροντα στη διπλωματία, διένεξη, διεθνή πολιτική θεωρία, και νομικές και κανονιστικές πτυχές των διεθνών σχέσεων. Εκπόνησε το διδακτορικό του με υποτροφία (Overseas Research Scholarship) στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, και πριν την επιστροφή του στην Κύπρο δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Hull, Keele και Lancaster, και ως επισκέπτης ακαδημαϊκός στo Πανεπιστήμιo του Taras Shevchenko στο Κίεβο και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής στην Άγκυρα. Πέραν της Κύπρου, έχει διεξαγάγει έρευνα πεδίου στην Ινδία, Νεπάλ, Λίβανο, Ισραήλ, Τουρκία και Κένυα. Η έρευνα του έχει λάβει διεθνή βραβεία και διακρίσεις, καθώς και εξωτερική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Leverhulme Trust. Έχει διατελέσει εξωτερικός αξιολογητής σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής και Αυστραλίας. Είναι μέλος σε εκδοτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, μεταξύ άλλων, στα Diplomatica, International Political Sociology, και Politics, Religion and Ideology. Για πρόσβαση σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις του – βιβλία, άρθρα και δοκιμιακές ταινίες – στο http://works.bepress.com/costas_constantinou και https://vimeo.com/costasmconstantinou 
 
Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

• ΚΠΕ 641 – Διπλωματία (μεταπτυχιακό)
• ΚΠΕ 540 – Διεθνής Πολιτική Θεωρία (μεταπτυχιακό)
• ΚΠΕ 456 – Παγκόσμια Κοινά (πτυχίο)
• ΚΠΕ 377 – Εξουσία και Νομιμοποίηση στη Διεθνή Πολιτική (πτυχίο)
 
Συντονίζει το Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης (με κατευθύνσεις στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Πολιτική) και το Ερευνητικό Εργαστήρι Διεθνών Σχέσεων
 • Διπλωματία
 • Διένεξη
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • Νομικές και Κανονιστικές Πτυχές των Διεθνών Σχέσεων
Η έρευνα του χρησιμοποιεί εννοιολογικές και αυτοεθνογραφικές προσεγγίσεις για κατανόηση των μεθόδων διαχείρισης της ετερότητας καθώς και τρόπων διαβίωσης, συσχέτισης και συνύπαρξης. Στο παρόν στάδιο επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
 
(1) Ανθρωπιστική Διπλωματία: Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης και πρακτικής της ανθρωπιστικής διπλωματίας και πως διασυνδέεται με την εξωτερική πολιτική των κρατών και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών (με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο ΄Ερευνας της Νορβηγίας και συντονισμό από το CMI)
 
(2) Η Διπλωματία ως Θεσμικό Δικαίωμα και Αξίωση: διερευνά την εννοιολογική ιστορία του ius legationis, με εμπειρική επικέντρωση στις σύγχρονες διαμάχες αναγνώρισης μη κρατικών δρώντων και περιθωριακών ζητημάτων στα Ηνωμένα Έθνη.
 

(3) Βιοδιπλωματία: επικεντρώνεται στην ιδέα της βιοποικιλότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με ειδικό ενδιαφέρον στο ρόλο της διπλωματίας στις προσπάθειες συνύπαρξης διαφορετικών τρόπων ζωής (σε συνεργασία με τον Sam Okoth Opondo)

 

 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M, Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press)
 

Profile Information

Costas M. Constantinou is Professor of International Relations at the University of Cyprus, with cross-cutting interests in diplomacy, conflict, international political theory, and legal and normative aspects of international relations. He completed his PhD with an Overseas Research Scholarship at Lancaster University, and taught at the Universities of Hull, Keele and Lancaster, and as visiting academic at Taras Shevchenko University, Kiev, and the Middle East Technical University, Ankara. Besides Cyprus, he has conducted fieldwork in India, Nepal, Lebanon, Israel, Turkey and Kenya. His research received international awards and distinctions, and external funding by, inter alia, the EU 7th Framework Programme, EEA Grants and the Leverhulme Trust. He has served as external assessor at universities in Europe, America, Africa and Australia. He serves on several editorial boards, inter alia, Diplomatica, International Political Sociology, and Politics, Religion and Ideology. For information and access to selected publications – books, articles and essay films – see http://works.bepress.com/costas_constantinou and https://vimeo.com/costasmconstantinou 
 
He teaches the following courses:
 
• KPE 641 – Diplomacy (postgraduate)
• KPE 540 – International Political Theory (postgraduate)
• KPE 456 – Global Commons (undergraduate)
• KPE 377 – Power and Legitimation in International Politics (undergraduate)
 
He co-ordinates the MA in Political Science (International Relations and European Politics pathways) and the Research Workshop on International Relations.
 • Diplomacy
 • Conflict
 • International Political Theory
 • Legal and Normative Aspects of IR

His research uses conceptual and autoethnographic approaches to understand methods of engaging alterity and modes of living, relating and cohabiting. Currently, it focuses on:

(1) Humanitarian Diplomacy: understanding the historical evolution and practice of humanitarian diplomacy and how it is interlinked to the foreign policy of states and goals of the United Nations (funded by the Research Council of Norway and coordinated by CMI).

(2) Diplomacy as Institutional Right and Demand: exploring the conceptual history of the ius legationis, and focusing empirically on contemporary struggles over the recognition of non-state actors and marginalized issues at the United Nations.    

(3) Biodiplomacy: focusing on the idea of biodiversity and social interaction, with particular interest on the role of diplomacy in enhancing the coexistence of diverse ways of living (in collaboration with Sam Okoth Opondo)

 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M., Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press)