ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ-ΜΕΝΟΝ
ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ-ΜΕΝΟΝ ΜΑΡΙΑ
ELIOPHOTOU-MENON MARIA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
507
22892944
22753702
-

Προσωπικό Προφίλ

Διδακτορικό στα Παιδαγωγικά (1991-1995)University of London, Institute of EducationΠτυχίο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982 – 1984)State University of New York at AlbanyΠτυχίο Bachelor στη Φιλοσοφία και τα Ελληνικά (1979-1982)University of London, Bedford College
Βαθμοί απόδοσης στην εκπαίδευση. Ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση οικονιμικών παραγόντων στη ζήτηση για την ανώτερη εκπαίδευση. Επαγγελματική ικανοποίηση στην εκπαιδευση. Θέματα ηγεσίας στην εκπαίδευση.
Menon Eliophotou, M. (2008). The economic benefits of higher education in Cyprus: The expectations of prospective students. International Journal of Educational Development, 28(3), 259-267.Menon Eliophotou, M. (2008). Perceived rates of return to higher education: Further evidence from Cyprus. Economics of Education Review, 27(1), 39-47.Menon Eliophotou, M., Saiti, A., & Socratous, M. (2007). Rationality and choice in higher education: Evidence from Greece. Higher Education, 54(5), 705-721.Menon Eliophotou, M., & Saitis, C. (2006). The satisfaction of pre-service and in-service teachers with primary school organisation: Evidence from Greece. Educational Management, Administration & Leadership, 34(3), 345-363.Menon Eliophotou M. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance. Tertiary Education and Management, 11(2), 167-182.Menon Eliophotou, M. (2004). Information search as an indication of rationality in student choice of higher education. Education Economics, 12(3), 267-283.Saitis, C., & Menon Eliophotou, M. (2004). Views of future and current teachers on the effectiveness of primary school leadership: Evidence from Greece. Leadership and Policy in Schools, 3(2), 135-157.Menon Eliophotou, M. (2004). The effect of an educational administration course on the expectations of pre-service teachers. The Journal of Educational Administration, 42(1), 98-111.

Profile Information

Ph.D. in Education (1991-1995)University of London, Institute of Education Master of Business Administration (1982-1984)State University of New York at AlbanyBachelor of Arts in Philosophy and Greek (1979-1982)University of London, Bedford College
Rates of return to education; students' needs, perceptions and expectations in higher education; the influence of economic factors on the demand for higher education; job satisfaction in education; educational leadership.
Menon Eliophotou, M. (2010). The effect of career counsellors on the decision to pursue higher education: A mixed methods investigation. Journal of Further and Higher Education, 34(4), 519-536.Saiti, A., & Menon Eliophotou, M. (2009). Educational decision making in a centralised system: The case of Greece. International Journal of Educational Management, 23(6), 446-455.Menon Eliophotou, M. (2008). Perceived rates of return to higher education: Further evidence from Cyprus. Economics of Education Review, 27(1), 39-47.Menon Eliophotou, M. (2008). The economic benefits of higher education in Cyprus: The expectations of prospective students. International Journal of Educational Development, 28(3), 259-267.Menon Eliophotou, M., Saiti, A., & Socratous, M. (2007). Rationality and choice in higher education: Evidence from Greece. Higher Education, 54(5), 705-721.Menon Eliophotou, M., & Saitis, C. (2006). The satisfaction of pre-service and in-service teachers with primary school organisation: Evidence from Greece. Educational Management, Administration & Leadership, 34(3), 345-363.Menon Eliophotou M. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance. Tertiary Education and Management, 11(2), 167-182.Menon Eliophotou, M. (2004). Information search as an indication of rationality in student choice of higher education. Education Economics, 12(3), 267-283.Saitis, C., & Menon Eliophotou, M. (2004). Views of future and current teachers on the effectiveness of primary school leadership: Evidence from Greece. Leadership and Policy in Schools, 3(2), 135-157.Menon Eliophotou, M. (2004). The effect of an educational administration course on the expectations of pre-service teachers. The Journal of Educational Administration, 42(1), 98-111.