ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
MICHAELIDES MICHALIS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B206
+357 22892080
+357 22895075
https://sites.google.com/site/michaelidesmichalis/

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές:
PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Stanford (2003)
MS στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Stanford (2002)
MPhil στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Πανεπιστήμιο Cambridge (1999)
BA στις Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (1998)
 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία: 
Έχω εργαστεί στο College Board (2003-2005), και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2013). Έχω επίσης διδάξει ως συνεργάτης στο New York University (2004) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2007-2012). Ως φοιτητής εργάστηκα σε ερευνητικές θέσεις στο Stanford University School of Education, American Institutes for Research, Measured Progress.
 
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:
ΨΥΧ 204. Μεθοδολογία Ι: Περιγραφική Έρευνα
ΨΥΧ 404. Μεθοδολογία ΙΙ: Συσχετιστική και Πειραματική Έρευνα
ΨΥΧ 604. Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
ΨΥΧ 605. Ψυχομετρία
ΨΥΧ 788. Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ
ΨΥΧ 789. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ
 
Στο παρελθόν έχω διδάξει μαθήματα σε μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και εκπαιδευτική ψυχολογία.
Ψυχομετρία, δοκίμια και εξετάσεις, μεθοδολογία έρευνας, αντιλήψεις για την αξιολόγηση
 
Σελίδα στο ResearchGate
Σελίδα στο Google Scholar
 
Συμμετοχή και παρουσιάσεις σε συνέδρια: 
Κατά το 2019, έχω υποβάλει προτάσεις για παρουσιάσεις στα συνέδρια International Convention of Psychological Science (Paris), American Educational Research Association (Toronto), the 8th International Research Conference of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Copenhagen), στο European Conference for Psychological Assessment (Brussels), στο Association for Educational Assessment-Europe (Lisbon) και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη).
 

Βιβλίο:

 1. Michaelides, M. P., Brown, G. T. L., Eklöf, H., & Papanastasiou, E. (2019). Motivational Profiles in TIMSS Mathematics: Exploring Student Clusters across Countries and Time. Cham, Switzerland: IEA Research for Education and Springer Open. (ανοικτή πρόσβαση, περίληψη στα ελληνικά). ISBN: 978-3-030-26182-5
Άρθρα σε περιοδικά με κριτές:
 
Σε ψυχομετρία, αξιολόγηση και μεθόδους έρευνας:
 1. Michaelides, M. P. (2019). Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement. Applied Measurement in Education, 32(4), 365-378. doi: 10.1080/08957347.2019.1660349
 2. Michaelides, M. P. & Solomonidou G. (2019). Factorial structure, gender invariance and predictive validity of the Students’ Conceptions of Assessment-VI Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 35(2), 248-254. doi: 10.1027/1015-5759/a000383
 3. Christodoulou, A.*, Michaelides, M., & Karekla, M. (2019). Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 285-289. doi: 10.1016/j.jcbs.2018.10.002
 4. Karekla, M., Christodoulidou, N., Michaelides, M. P, & Constantinou, M. (accepted). Adolescents’ reasons for consuming energy drinks: Validation and factor structure of a new scale. Hellenic Journal of Psychology.
 5. Brown, G. T. L., Gebril, A., & Michaelides, M. P. (2019). Teachers’ Conceptions of Assessment: A global phenomenon or a global localism. Frontiers in Education, 4, 16. doi: 10.3389/feduc.2019.00016
 6. Vasileiou, V., Michaelides, M. P., Kassinopoulos, O., & Karekla, M. (2019). Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties and invariance testing across three pain samples. Psychological Assessment, 31(7), 895-904. doi: 10.1037/pas0000705
 7. Leonidou, C.*, Charalambous, E., Michaelides, M.P., & Panayiotou, G. (2019). Smoking Consequences Questionnaire: Factor structure and invariance among Greek-Cypriot smokers and non-smokers. Substance Use and Misuse, 54(1), 46-56. doi: 10.1080/10826084.2018.1491053
 8. Dimitriadou, M.*, Michaelides, M. P., Bateman, A., & Constantinidou, F. (2018). Measurement of everyday dysexecutive symptoms in normal aging with the Greek version of the Dysexecutive Questionnaire-Revised. Neuropsychological Rehabilitation. doi: 10.1080/09602011.2018.1543127 
 9. Christodoulou, A.*, Michaelides. M.P., & Karekla, M. (2018). Greek version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: Psychometric evaluation and gender multi-group invariance in adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment, 36(8), 844-849. doi: 10.1177/0734282917713500
 10. Monestès, JL., Karekla, M., Jacobs, N., Michaelides, M. P., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F. J., Miselli, G., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F. W., Kishita, N., & Hayes, S. C. (2018). Experiential avoidance as a common psychological process in European cultures. European Journal of Psychological Assessment, 34(4), 247-257. doi: 10.1027/1015-5759/a000327
 11. Kkeli, N.*, Michaelides, M. P., & Karekla, M. (2018). The Greek version of the Restraint Scale: Validation in a student sample in Cyprus. Hellenic Journal of Psychology, 15(1), 1-14. (link)
 12. Vasiliou, V. S.*, Karekla, M., Michaelides, M. P., & Kasinopoulos, O. (2018). Construct validity of the G-CPAQ and its mediating role in pain interference and adjustment. Psychological Assessment, 30(2), 220-230. doi: 10.1037/pas0000467
 13. Schmalbach, B., Spina, R., Steffens-Guerra, I., Kliem, S., Michaelides, M., Hinz, A., & Zenger, M. (2017). Gain +1 or Avoid -1: Validation of the German Regulatory Focus Questionnaire (RFQ). BMC Psychology, 5, 40. doi: 10.1186/s40359-017-0207-y
 14. Schmalbach, B., Spina, R., Steffens-Guerra, I., Franke, G. H., Kliem, S., Michaelides, M., Hinz, A. & Zenger, M. (2017). Psychometric Properties of the German Version of the Health Regulatory Focus Scale. Frontiers in Psychology, 8, 2005. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02005.
 15. Panayiotou, G., Michaelides, M.P., Theodorou, M., & Neophytou, K. (2017). Identifying sub-categories of social fears in an alternative factor analytic structure of the Greek version of the Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychiatry Research, 251, 304-311. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.02.040
 16. Michaelides, M. P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2017). Method/group factors: Inconsequential but meaningful. A comment on Donnellan, Ackerman and Brecheen (2016). Journal of Personality Assessment, 99(3), 334-335. DOI: 10.1080/00223891.2016.1233560.
 17. Solomonidou, G., & Michaelides, M. P. (2017). Students’ conceptions of assessment purposes in a low stakes secondary-school context: A mixed methodology approach. Studies in Educational Evaluation, 52, 35-41. DOI: 10.1016/j.stueduc.2016.12.001
 18. Karekla, M. & Michaelides, M. P. (2017). Validation and Invariance testing of the Greek adaptation of the Acceptance and Action Questionnaire -II across clinical vs. nonclinical samples and sexes. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(1), 119-124. DOI: 10.1016/j.jcbs.2016.11.006.
 19. Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. DOI: 10.1016/j.erap.2016.07.002
 20. Michaelides, M.P., Zenger, M., Koutsogiorgi, C., Brähler, E., Stöbel-Richter, Y., & Berth, H. (2016). Personality correlates and gender invariance of wording effects in the German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 97, 13-18. DOI: 10.1016/j.paid.2016.03.011
 21. Michaelides, M.P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment,98(2), 178-188.  DOI: 10.1080/00223891.2015.1089248
 22. Michaelides, M. P. (2014). Validity considerations ensuing from examinees’ perceptions about high-stakes national examinations in Cyprus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(4), 427-441. DOI: 10.1080/0969594X.2014.916655
 23. Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57.
 24. Brown, G. T. L., & Michaelides, M. (2011). Ecological rationality in teachers' conceptions of assessment across samples from Cyprus and New Zealand. European Journal of Psychology of Education, 26(3), 319-337.
 25. Michaelides, M. P. (2010). A review of the effects on IRT item parameter estimates with a focus on misbehaving common items in test equating.Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement, 1doi: 10.3389/fpsyg.2010.00167.
 26. Michaelides, M. P. (2010). Sensitivity of equated aggregate scores to the treatment of misbehaving common items.Applied Psychological Measurement, 34(5), 365-369.
 27. Michaelides, M. P. (2009). Diverse learning episodes: Naturalistic observation in an early mathematics classroom. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(1), 455-470.
 28. Michaelides, M. P. (2008). An Illustration of a Mantel-Haenszel Procedure to Flag Misbehaving Common Items in Test Equating.Practical Assessment Research & Evaluation, 13(7). Available online:http://pareonline.net/getvn.asp?v=13&n=7.

Σε άλλες ερευνητικές περιοχές:

 1. Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school:  when do observers dehumanize bullies? The Journal of Social Psychology, 15(4), 431-442. doi: 10.1080/00224545.2018.1505709
 2. Philippou, E., Michaelides, M. P., & Constantinidou, F. (2018). The role of metabolic syndrome factors on cognition using latent variable modelling: the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(10), 1030-1043. doi: 10.1080/13803395.2018.1483487
 3. Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E., & Michaelides, M. P. (2018). Self-Awareness in Alexithymia and Associations with Social Anxiety. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-018-9855-1
 4. Kambanaros, M., Michaelides, M., & Grohmann, K.K.  (2017). Cross-linguistic transfer effects after phonologically based cognate therapy in a case of multilingual specific language impairment (SLI). International Journal of Language & Communication Disorders, 52(3), 270-284. DOI: 10.1111/1460-6984.12270
 5. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M., & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: Examining the Intervening Role of Autonomy and Relatedness Need Satisfaction, Empathic Concern and Recognition of Humanness. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120-2129. DOI: 10.1007/s10826-016-0401-1
 6. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (2016). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology, 75(2), 97-107. DOI: 10.1024/1421-0185/a000171
 7. Kambanaros, M., Michaelides, M.P., & Grohmann, K.K. (2015). Measuring Word Retrieval Deficits in a Multilingual Child with SLI: Is There a Better Language? Journal of Neurolinguistics, 34, 112-130. doi: 10.1016/j.jneuroling.2014.09.006
 8. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M. P., & Theodorou, E. (2014). On the Nature of Verb–Noun Dissociations in SLI: A Psycholinguistic Perspective from Greek. Bilingualism: Language and Cognition, 17(1), 169-188. doi:10.1017/S1366728913000035.
 9. Giogkaraki. E., Michaelides, M.P., & Constantinidou, F. (2013). The Role of Cognitive Reserve in Cognitive Aging: Results from the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(10), 1024-1035. doi: 10.1080/13803395.2013.847906.
 10. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., & Michaelides, M. P. (2013). Lexical Retrieval for Nouns and Verbs in Typically Developing Bidialectal Children. First Language, 33(2), 182-199.
 11. Georgiou, S., Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Stavrinides, P. (2013). Parenting, cultural value orientation and bullying. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78.
 12. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M., & Theodorou, E. (2013). Comparing Trilingual Children with SLI to Their Bilectal Peers: Evidence from Object and Action Picture Naming. International Journal of Multilingualism, 10(1), 60-81.
 13. Mavrou, K., Charalambous, E., & Michaelides, M. (2013). Graphic Symbols for All: Using symbols in developing the ability of questioning in young children. Journal of Assistive Technologies, 7(1), 22-33. (Selected as a 2014 Highly Commended Paper winner for the Journal of Assistive Technologies)
 14. Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I feel much more confident now to communicate with parents”: An evaluation of in-service training on teacher-parent communication. The School Community Journal, 22(1), 65-87.
 15. Michaelides, M. P. (2008). Emerging Themes from Early Research on Self-Efficacy Beliefs in School Mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(1), 219-234.

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, σε επιμ. εκδόσεις, ή τεχνικές αναφορές:

 1. Papanastasiou, E. & Michaelides, M. P. (in press). Issues of Perceived Fairness in Admissions Assessments in Small Countries. The Case of the Republic of Cyprus. In M. E. Oliveri, and C. Wendler (Eds.), Higher Educational Admission Practices: An International Perspective.
 2. Brown, G. T. L., Gebril, A., Michaelides, M. P. & Remesal, A. (2018). Assessment as an emotional practice: Emotional challenges faced by L2 teachers within assessment. In J. d. D. Martínez Agudo (Ed), Emotions in Second Language Teaching: Professional Challenges and Teacher Education (p.205-222). Cham, Switzerland: Springer.
 3. Μιχαηλίδης, Μ. Π., & Θεοδώρου, Χ. (2014, Οκτώβριος). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση: προσαρμογή ενός εργαλείου σε Κυπριακό δείγμα.  Στα Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 265-275). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 4. Μιχαηλίδης, Μ. Π. (2013). Εφαρμογές πειραματικών σχεδιασμών μεγάλης κλίμακας στην εκπαιδευτική έρευνα. Στο Χ. Θεοφιλίδης και Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικοί Προβληματισμοί και Προσανατολισμός στην Ερευνητική Πράξη (σ.214-226). Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 5. Βασιλείου, Μ.*, & Μιχαηλίδης, Μ. (2012, Ιούνιος). Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Κυπριακά Αναλυτικά Προγράμματα. Στα Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 409-420). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 6. Μιχαηλίδης, Μ.Π., & Πετρίδου, Α. (2010). Σύγχρονες Θεωρίες Μέτρησης: Μοντέλα IRT. Στο Μ. Ζεμπύλας, Α. Μιχαηλίδου, & Π. Κενδέου (Επιμ.), Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (σ.313-339). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 7. Πετρίδου, Α., & Μιχαηλίδης, Μ.Π. (2010). Σύγχρονες Θεωρίες Μέτρησης: Μοντέλα Rasch. Στο Μ. Ζεμπύλας, Α. Μιχαηλίδου, & Π. Κενδέου (Επιμ.), Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (σ.340-373). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 8. Πετρίδου, Α., & Μιχαηλίδης, Μ.Π. (2010). Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα.  Στο Μ. Ζεμπύλας, Α. Μιχαηλίδου, & Π. Κενδέου (Επιμ.), Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (σ.172-210). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 9. Παπαναστασίου, Ε., Μιχαηλίδης, Μ.,  Παπαναστασίου, Κ. (2008, Δεκέμβριος). Αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα πληροφορικής στην εκπαίδευση. Λευκωσία, Κύπρος ΠΙ 10/2008.
 10. Morgan, D. L., & Michaelides, M. P. (2005). Setting cut scores for college placement. College Board Research Report No. 2005-9.
 11. Camara, W., & Michaelides, M. P. (2005). AP® Use in Admissions: A Response to Geiser and Santelices. Available at http://www.collegeboard.com/research/abstract/106896.html
 12. Bohrnstedt, G.W., Shkolnik, J., Makris F., & Michaelides M. (2002). Implementation of Class Size Reduction. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at http://www.classize.org/techreport/index-01.htm
 13. Shkolnik, J., Michaelides, M., & Makris, F. (2002). Teacher Characteristics. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at http://www.classize.org/techreport/index-01.htm 
 14. Shkolnik, J., Michaelides, M., Hikawa, H., & Makris, F. (2002). Effects of Class Size Reduction on Special Education Students and English Learners. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at  http://www.classize.org/techreport/index-01.htm
* Διδακτορικοί φοιτητές/τριες ως κύριοι συγγραφείς κατά την υποβολή του άρθρου

Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (accepted). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology.

Profile Information

Education:
PhD in Educational Psychology, Stanford University (2003)
MS in Statistics, Stanford University (2002)
MPhil in Educational Research, University of Cambridge (1999)
BA in Education, University of Cyprus (1998)
 
Prior work experience:
I have worked at the College Board (2003-2005), and at the European University Cyprus (2006-2013). I have also taught as an adjunct instructor at New York University (2004) and at the Open University of Cyprus (2007-2012).
 
Teaching at the University of Cyprus:
ΨΥΧ 204. Methodology I: Descriptive Research
ΨΥΧ 404. Methodology II: Correlational and Experimental Research
ΨΥΧ 604. Multivariate Data Analysis Techniques in the Behavioral Sciences
ΨΥΧ 605. Psychometrics
ΨΥΧ 788. Advanced Research Methods II
ΨΥΧ 789. Applied Data Analysis II
 
In the past I have taught courses on educational research methods, measurement and assessment in educationa, and educational psychology.
Psychometrics and testing, research methods, assessment conceptions 
 

ResearchGate profile

 
Conference presentations:
During 2019, I plan to present research work at the International Convention of Psychological Science (Paris), the American Educational Research Association (Toronto), the 8th International Research Conference of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Copenhagen), the European Conference on Psychological Assessment (Brussels), the Association for Educational Assessment-Europe (Lisbon), and at the Panhellenic Conference of Psychological Research (Alexandroupoli).
 
Book
 1. Michaelides, M. P., Brown, G. T. L., Eklöf, H., & Papanastasiou, E. (2019). Motivational Profiles in TIMSS Mathematics: Exploring Student Clusters across Countries and Time. Cham, Switzerland: IEA Research for Education and Springer Open. (open access). ISBN: 978-3-030-26182-5
Papers in peer-reviewed journals: 
 
In psychometrics, assessment and research methods:
 1. Michaelides, M. P. (2019). Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement. Applied Measurement in Education, 32(4), 365-378. doi: 10.1080/08957347.2019.1660349
 2. Michaelides, M. P. & Solomonidou G. (2019). Factorial structure, gender invariance and predictive validity of the Students’ Conceptions of Assessment-VI Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 35(2), 248-254. doi: 10.1027/1015-5759/a000383
 3. Christodoulou, A.*, Michaelides, M., & Karekla, M. (2019). Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 285-289. doi: 10.1016/j.jcbs.2018.10.002
 4. Karekla, M., Christodoulidou, N., Michaelides, M. P, & Constantinou, M. (accepted). Adolescents’ reasons for consuming energy drinks: Validation and factor structure of a new scale. Hellenic Journal of Psychology.
 5. Brown, G. T. L., Gebril, A., & Michaelides, M. P. (2019). Teachers’ Conceptions of Assessment: A global phenomenon or a global localism. Frontiers in Education, 4, 16. doi: 10.3389/feduc.2019.00016
 6. Vasileiou, V., Michaelides, M. P., Kassinopoulos, O., & Karekla, M. (2019). Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties and invariance testing across three pain samples. Psychological Assessment, 31(7), 895-904. doi: 10.1037/pas0000705
 7. Leonidou, C.*, Charalambous, E., Michaelides, M.P., & Panayiotou, G. (2019). Smoking Consequences Questionnaire: Factor structure and invariance among Greek-Cypriot smokers and non-smokers. Substance Use and Misuse, 54(1), 46-56. doi: 10.1080/10826084.2018.1491053
 8. Dimitriadou, M.*, Michaelides, M. P., Bateman, A., & Constantinidou, F. (2018). Measurement of everyday dysexecutive symptoms in normal aging with the Greek version of the Dysexecutive Questionnaire-Revised. Neuropsychological Rehabilitationdoi: 10.1080/09602011.2018.1543127 
 9. Christodoulou, A.*, Michaelides. M.P., & Karekla, M. (2018). Greek version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: Psychometric evaluation and gender multi-group invariance in adolescents. Journal of Psychoeducational Assessment, 36(8), 844-849. doi: 10.1177/0734282917713500
 10. Monestès, JL., Karekla, M., Jacobs, N., Michaelides, M. P., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F. J., Miselli, G., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F. W., Kishita, N., & Hayes, S. C. (2018). Experiential avoidance as a common psychological process in European cultures. European Journal of Psychological Assessment, 34(4), 247-257. doi: 10.1027/1015-5759/a000327
 11. Kkeli, N.*, Michaelides, M. P., & Karekla, M. (2018). The Greek version of the Restraint Scale: Validation in a student sample in Cyprus. Hellenic Journal of Psychology, 15(1), 1-14. (link)
 12. Vasiliou, V. S.*, Karekla, M., Michaelides, M. P., & Kasinopoulos, O. (2018). Construct validity of the G-CPAQ and its mediating role in pain interference and adjustment. Psychological Assessment, 30(2), 220-230. doi: 10.1037/pas0000467.
 13. Schmalbach, B., Spina, R., Steffens-Guerra, I., Kliem, S., Michaelides, M., Hinz, A., & Zenger, M. (2017). Gain +1 or Avoid -1: Validation of the German Regulatory Focus Questionnaire (RFQ). BMC Psychology, 5, 40. doi: 10.1186/s40359-017-0207-y 
 14. Schmalbach, B., Spina, R., Steffens-Guerra, I., Franke, G. H., Kliem, S., Michaelides, M., Hinz, A. & Zenger, M. (2017). Psychometric Properties of the German Version of the Health Regulatory Focus Scale. Frontiers in Psychology, 8, 2005, doi: 10.3389/fpsyg.2017.02005.
 15. Panayiotou, G., Michaelides, M.P., Theodorou, M., & Neophytou, K. (2017). Identifying sub-categories of social fears in an alternative factor analytic structure of the Greek version of the Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychiatry Research, 251, 304-311. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.02.040.
 16. Solomonidou, G., & Michaelides, M. P. (2017). Students’ conceptions of assessment purposes in a low stakes secondary-school context: A mixed methodology approach. Studies in Educational Evaluation, 52, 35-41. DOI: 10.1016/j.stueduc.2016.12.001
 17. Michaelides, M. P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method/group factors: Inconsequential but meaningful. A comment on Donnellan, Ackerman and Brecheen (2016). Journal of Personality Assessment, 99(3), 334-335. DOI: 10.1080/00223891.2016.1233560.
 18. Karekla, M. & Michaelides, M. P. (2017). Validation and Invariance testing of the Greek adaptation of the Acceptance and Action Questionnaire -II across clinical vs. nonclinical samples and sexes. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(1), 119-124. DOI: 10.1016/j.jcbs.2016.11.006.
 19. Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. DOI: 10.1016/j.erap.2016.07.002
 20. Michaelides, M.P., Zenger, M., Koutsogiorgi, C., Brähler, E., Stöbel-Richter, Y., & Berth, H. (2016). Personality correlates and gender invariance of wording effects in the German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 97, 13-18. DOI: 10.1016/j.paid.2016.03.011
 21. Michaelides, M.P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment, 98(2), 178-188. DOI: 10.1080/00223891.2015.1089248
 22. Michaelides, M. P. (2014). Validity considerations ensuing from examinees’ perceptions about high-stakes national examinations in Cyprus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(4), 427-441. DOI: 10.1080/0969594X.2014.916655
 23. Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57.
 24. Brown, G. T. L., & Michaelides, M. (2011). Ecological rationality in teachers' conceptions of assessment across samples from Cyprus and New Zealand. European Journal of Psychology of Education, 26(3), 319-337.
 25. Michaelides, M. P. (2010). A review of the effects on IRT item parameter estimates with a focus on misbehaving common items in test equating. Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement, 1 doi: 10.3389/fpsyg.2010.00167.
 26. Michaelides, M. P. (2010). Sensitivity of equated aggregate scores to the treatment of misbehaving common items. Applied Psychological Measurement, 34(5), 365-369.
 27. Michaelides, M. P. (2009). Diverse learning episodes: Naturalistic observation in an early mathematics classroom. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(1), 455-470.
 28. Michaelides, M. P. (2008). An Illustration of a Mantel-Haenszel Procedure to Flag Misbehaving Common Items in Test Equating. Practical Assessment Research & Evaluation, 13(7). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=13&n=7.

In other substantive areas of research:

 1. Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school:  when do observers dehumanize bullies? The Journal of Social Psychology, 15(4), 431-442. doi: 10.1080/00224545.2018.1505709
 2. Philippou, E., Michaelides, M. P., & Constantinidou, F. (2018). The role of metabolic syndrome factors on cognition using latent variable modelling: the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(10), 1030-1043. doi: 10.1080/13803395.2018.1483487
 3. Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E., & Michaelides, M. P. (2018). Self-Awareness in Alexithymia and Associations with Social Anxiety. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-018-9855-1
 4. Kambanaros, M., Michaelides, M., & Grohmann, K.K.  (2017). Cross-linguistic transfer effects after phonologically based cognate therapy in a case of multilingual specific language impairment (SLI). International Journal of Language & Communication Disorders, 52(3), 270-284. DOI: 10.1111/1460-6984.12270
 5. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M., & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: Examining the Intervening Role of Autonomy and Relatedness Need Satisfaction, Empathic Concern and Recognition of Humanness. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120-2129. DOI: 10.1007/s10826-016-0401-1.
 6. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (2016). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology, 75(2), 97-107. DOI: 10.1024/1421-0185/a000171
 7. Kambanaros, M., Michaelides, M.P., & Grohmann, K.K. (2015). Measuring Word Retrieval Deficits in a Multilingual Child with SLI: Is There a Better Language? Journal of Neurolinguistics, 34, 112-130. doi: 10.1016/j.jneuroling.2014.09.006
 8. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M. P., & Theodorou, E. (2014). On the Nature of Verb–Noun Dissociations in SLI: A Psycholinguistic Perspective from Greek. Bilingualism: Language and Cognition, 17(1), 169-188. doi:10.1017/S1366728913000035.
 9. Giogkaraki. E., Michaelides, M.P., & Constantinidou, F. (2013). The Role of Cognitive Reserve in Cognitive Aging: Results from the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(10), 1024-1035. doi: 10.1080/13803395.2013.847906.
 10. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., & Michaelides, M. P. (2013). Lexical Retrieval for Nouns and Verbs in Typically Developing Bidialectal Children. First Language, 33(2), 182-199.
 11. Georgiou, S., Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Stavrinides, P. (2013). Parenting, cultural value orientation and bullying. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78.
 12. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M., & Theodorou, E. (2013). Comparing Trilingual Children with SLI to Their Bilectal Peers: Evidence from Object and Action Picture Naming. International Journal of Multilingualism, 10(1), 60-81.
 13. Mavrou, K., Charalambous, E., & Michaelides, M. (2013). Graphic Symbols for All: Using symbols in developing the ability of questioning in young children. Journal of Assistive Technologies, 7(1), 22-33. (Selected as a 2014 Highly Commended Paper winner for the Journal of Assistive Technologies)
 14. Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I feel much more confident now to communicate with parents”: An evaluation of in-service training on teacher-parent communication. The School Community Journal, 22(1), 65-87.
 15. Michaelides, M. P. (2008). Emerging Themes from Early Research on Self-Efficacy Beliefs in School Mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(1), 219-234.

Papers in conference proceedings, edited volumes, or technical reports:

 1. Papanastasiou, E. & Michaelides, M. P. (in press). Issues of Perceived Fairness in Admissions Assessments in Small Countries. The Case of the Republic of Cyprus. In M. E. Oliveri, and C. Wendler (Eds.), Higher Educational Admission Practices: An International Perspective.
 2. Brown, G. T. L., Gebril, A., Michaelides, M. P. & Remesal, A. (2018). Assessment as an emotional practice: Emotional challenges faced by L2 teachers within assessment. In J. d. D. Martínez Agudo (Ed), Emotions in Second Language Teaching: Professional Challenges and Teacher Education (p.205-222). Cham, Switzerland: Springer.
 3. Michaelides, M.P., & Theodorou, C. (2014, October). Teachers’ conceptions about assessment: Adaptation of a scale on a Cypriot sample. In The Proceedings of the 13th Pedagogical Society of Cyprus Meeting (pp.265-275). Nicosia, Cyprus: PEK.
 4. Michaelides, M. P. (2013). Applications of large-scale experimental designs in educational research. In C. Theofilides, and I. Pyrgiotakis (Eds.), Educational Research: Theoretical Problems and Directions for Applied Research (p.213-226). Nicosia: University of Nicosia Press.
 5. Vasileiou, M.*, & Michaelides, M. (2012, June). How assessment is presented in the Cypriot curricula [in Greek]. In The Proceedings of the 12th Pedagogical Society of Cyprus Meeting (pp.409-420). Nicosia, Cyprus: PEK.
 6. Michaelides, M. P., & Petridou, A. (2010). Modern theories of measurement: IRT models. In M. Zembylas, A. Michaelidou, & P. Kendeou (Eds.) Advanced Research Methods (p.313-339). Nicosia: Open University of Cyprus.
 7. Petridou, A., & Michaelides, M. P. (2010). Modern theories of measurement: Rasch models. In M. Zembylas, A. Michaelidou, & P. Kendeou (Eds.) Advanced Research Methods (p.340-373). Nicosia: Open University of Cyprus.
 8. Petridou, A., & Michaelides, M. P. (2010). Generalized linear models.  In M. Zembylas, A. Michaelidou, & P. Kendeou (Eds.) Advanced Research Methods (p.172-210). Nicosia: Open University of Cyprus.
 9. Papanastasiou, E., Michaelides, M., & Papanastasiou, C. (2008, December). Evaluation of teacher training programs on ICT in education (in Greek), Nicosia Cyprus ΠΙ 10/2008.
 10. Morgan, D. L., & Michaelides, M. P. (2005). Setting cut scores for college placement. College Board Research Report No. 2005-9.
 11. Camara, W., & Michaelides, M. P. (2005). AP® Use in Admissions: A Response to Geiser and Santelices. Available at http://www.collegeboard.com/research/abstract/106896.html
 12. Bohrnstedt, G.W., Shkolnik, J., Makris F., & Michaelides M. (2002). Implementation of Class Size Reduction. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at http://www.classize.org/techreport/index-01.htm.
 13. Shkolnik, J., Michaelides, M., & Makris, F. (2002). Teacher Characteristics. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at http://www.classize.org/techreport/index-01.htm
 14. Shkolnik, J., Michaelides, M., Hikawa, H., & Makris, F. (2002). Effects of Class Size Reduction on Special Education Students and English Learners. In B. M. Stecher, and G. W. Bohrnstedt (Eds.), Class Size Reduction in California: Findings from 1999-00 and 2000-01. Sacramento, CA: California Department of Education. Available at http://www.classize.org/techreport/index-01.htm

* Indicates a student as first author at the time of submission