BORTE SAGASTER
SAGASTER BORTE
SAGASTER BORTE
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
-
-
-
22893958
-
-

Προσωπικό Προφίλ

1982-1985 Albert-Ludwig-Universitat Freiburg: Ισλαμικές Σπουδές, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία.1985-1989 Πανεπιστήμιο του Αμβούργου: Τουρκολογία, Ισλαμικές Σπουδές, Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία.1989 Magister Artium, Τουρκολογία, του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.1991-1993 διδακτορικό υποτροφία του Orient-Institut der DMG, Κωνσταντινούπολη.1994 Επιστημονικός Ερευνητής, Zentrum Moderner Orient, Berlin. 1995 Dr. Phil, Τουρκολογία, του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.1995-1998 Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Zentrum Moderner Orient, Βερολίνο1999-2003 Επιστημονικός Ερευνητής, Orient-Institut, Κωνσταντινούπολη2004 Επιστημονική Συνεργάτης, Σεμινάριο Sprachen und Kulturen des Vorderen Orient, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg2005, χειμερινό και θερινό εξάμηνο: Επισκέπττια Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία2006: Επιστημονικός Ερευνητής, Professur fur Turkologie, Justus-Liebig-Universitat GiessenΑπό το 2007 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία, 19ος-20ος αιώνας, ιδίως τα θέματα- Τουρκική (αυτο)βιογραφική λογοτεχνία- Τουρκικό αστυνομικό μυθιστόρημα - Λογοτεχνίες των μη τουρκικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην σύγχρονη Τουρκία στα τουρκικά - Λογοτεχνία γυναικών της Τουρκίας- Προβολή του «Άλλους» στην τουρκική λογοτεχνία- Πολιτισμός της Μνήμης και λογοτεχνικός κανόνας στην Τουρκία- Η τουρκική λογοτεχνία σε συγκριτική προοπτική
Monographies„Herren“ und „Sklaven“: Der Wandel im Sklavenbild turkischer Literaten in der Spatzeit des Osmanischen Reiches. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.Achmed Talib: Stationen des Lebens eines turkischen Schuhmachermeisters in Deutschland von 1917 bis 1983. Kaiserreich - Weimarer Republik - Drittes Reich – DDR. Koln: ONEL, 1997. Im Harem von Istanbul: Osmanisch-turkische Frauenkultur im 19. Jahrhundert. Hamburg: ebv Rissen, 1989.ArticlesThe role of Turcophone Armenians as literary innovators and mediators of culture in the early days of Modern Turkish Literature. In: Evangelia Balta, Mehmet Olmez (eds.), Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire. Istanbul: Eren, 2011, pp. 102-110 (Turk Dilleri Arast?rma Dizisi 48).Das „Viertel mit den sieben Leben“: Beyoglu in der modernen turkischen Romanliteratur. In: Borte Sagaster, Karin Schwei?gut, Barbara Kellner-Heinkele, Claus Schonig (eds.), Hossohbet. Erika Glassen zu Ehren. Wiesbaden: Ergon, 2011, pp. 83-95 (Istanbuler Texte und Studien 25).Die turkische Literatur. Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur – KLfG – 3/11, pp 1-38.„Von Laleli in Richtung Welt“ – Moderne turkische Dichtung und die „Zweiten Neuen“ in den 50er und 60er Jahren. In: Bekim Agai (ed.): Der Bosporus zu Besuch am Rhein. Eine Reise durch die zeitgenossische turkische Kultur. Berlin: EB-Verlag, 2010, 49-65.Canon, Extra-Canon, Anti-Canon: On Literature as a Medium of Cultural Memory in Turkey. In: Catharina Dufft (ed.): Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, pp. 63-77.Erinnerung im Zeichen von Schrecken und Versohnung: M?g?rdic Margosyans Erinnerungsroman Tespih Taneleri. In: Helga Anetshofer, Ingeborg Baldauf Christa Ebert (eds.): Uber Gereimtes und Ungereimtes diesseits und jenseits der Turcia. Festschrift fur Sigrid Kleinmichel zum 70. Geburtstag. Schoneiche bei Berlin: Scripvaz-Verlag, 2008, pp. 99-109 (Schriftenreihe Ost-West Diskurse 7).“Me who got into the text, me who became the text”: Encounter of Fact and Fiction in Turkish autobiographical writing. In: Olcay Akyildiz, Halim Kara and Borte Sagaster (eds.): Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wurzburg: Ergon, 2007, pp. 165-172 (Istanbuler Texte und Studien 6).„Ich - einer von uns - wir alle - keiner von uns“...: Das Spiel mit Realitat und Fiktion in Elif Safaks Roman Bit Palas. In: Hendrik Boeschoten and Heidi Stein (eds.): Einheit und Vielfalt in der turkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Mainz. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, pp. 272-280. (Turcologica 69).Detectives alaturka: Turkish detective novels after 1990. In: Matthias Kappler (ed.): Intercultural Aspects in and around Turkic Literatures. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, pp. 137-145.„Fremde Hieroglyphen“: Zum Weltbild des fruhrepublikanischen Schrifstellers Yakup Kadri Karaosmanoglu. In: Verena Klemm and Beatrice Gruendler (eds.): Understanding Middle Eastern Literatures. A Spectrum of Interdisciplinary Approaches. Wiesbaden: Reichert, 2000, pp. 115-126.Beobachtungen eines „Okzidentalisten“: Ahmed Midhat Efendis Wahrnehmung der Europaer anla?lich seiner Reise zum Orientalistenkongre? in Stockholm 1889. asien afrika lateinamerika, 1997, Vol. 25, pp. 29-40.Lexicon Articles: Yakup Kadri Karaosmanoglu: Das Romanwerk. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Fatma Aliye: Muhazerat. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Murathan Mungan: Cenk Hikayeleri. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Murathan Mungan: Mezopotamya Uclemesi. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Elif Safak: Bitpalas. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Ad?var, Halide Edib. In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 5-6.Agaoglu, Adalet. In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 7-8.Furuzan (eigtl. Furuzan Selcuk). In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 181-182.Reviews Priska Furrer: Sehnsucht nach Sinn. Literarische Semantisierungvon Geschichte im zeitgenossischen turkischen Roman. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2005. (Literaturen im Kontext: arabisch – persisch – turkisch; Vol. 9). In: Acta Orientalia, forthcoming issue, 2009, pp. 250-256.Der Dichterfurst der modernen Turkei. Eine vorbildliche Naz?m-Hikmet-Anthologie in deutscher Sprache. In: Neue Zurcher Zeitung, 20.01.2009, pp. 39.Karin Schwei?gut: Fremdheitserfahrungen. Untersuchungen zur Prosa turkischer Schriftstellerinnen von 1980 bis 2000. In: Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlands (WZKM), Bd. 98, 2008, pp. 524-526.EditorshipBorte Sagaster, Karin Schwei?gut, Barbara Kellner-Heinkele, Claus Schonig (eds.), Hossohbet. Erika Glassen zum Geburtstag. Wiesbaden: Ergon (Istanbuler Texte und Studien 25).Olcay Aky?ld?z, Halim Kara and Borte Sagaster (eds.): Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wurzburg: Ergon, 2007, S. 165-172 (Istanbuler Texte und Studien 6).Angelika Neuwirth, Michael Hess, Judith Pfeiffer, Borte Sagaster: Ghazal as World Literature II: From a Literary Genre to a Great Tradition. The Ottoman Gazel in Context. (Istanbuler Texte und Studien 4), Wurzburg: Ergon, 2006.Liebe, Lugen und Gespenster. Erzahlungen. Zurich: Unions-Verlag, 2006 (Turkische Bibliothek).

Profile Information

Studies 1982-1985 Albert-Ludwig-Universitat Freiburg: Islamic Studies, German Language and Literature. 1985-1989 University of Hamburg: Turkology, Islamic Studies, German Language and Literature. Graduated in December 1989 as Magister Artium, Turkology, University of Hamburg. 1991-1993 PhD scholarship of the Orient-Institut der DMG Istanbul.1994-1995 researcher at the Center of Modern Orient, Berlin.June 1995 PhD Turkology, University of Hamburg.1995-1998 Postdoctoral research fellow, Zentrum Moderner Orient, Berlin1999-2003 Scientific Researcher, Orient-Institut, Istanbul2004 Scientific Assistant, Seminar fur Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients, Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg2005, Spring and Fall terms: Visiting Assistant Professor, Department of Turkish Studies, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus2006 Scientific Researcher, Professur fur Turkologie, Justus-Liebig-Universitat GiessenSince 2007 Assistant Professor, Department of Turkish and Middle Eastern Studies, University of Cyprus, Nicosia.
Modern Turkish literature, 19th-20th centuries, particularly the fields of - Turkish (auto)biographical literature - Turkish crime fiction - Literatures of the Non-Turkish communities in the Ottoman Empire and modern Turkey in Turkish- Turkish women’s literature- View of the “Other” in Turkish literature- Memory culture(s) and canon in Turkey- Comparative perspectives on Turkish literature
Monographies„Herren“ und „Sklaven“: Der Wandel im Sklavenbild turkischer Literaten in der Spatzeit des Osmanischen Reiches. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.Achmed Talib: Stationen des Lebens eines turkischen Schuhmachermeisters in Deutschland von 1917 bis 1983. Kaiserreich - Weimarer Republik - Drittes Reich – DDR. Koln: ONEL, 1997. Im Harem von Istanbul: Osmanisch-turkische Frauenkultur im 19. Jahrhundert. Hamburg: ebv Rissen, 1989.ArticlesThe role of Turcophone Armenians as literary innovators and mediators of culture in the early days of Modern Turkish Literature. In: Evangelia Balta, Mehmet Olmez (eds.), Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire. Istanbul: Eren, 2011, pp. 102-110 (Turk Dilleri Arast?rma Dizisi 48).Das „Viertel mit den sieben Leben“: Beyoglu in der modernen turkischen Romanliteratur. In: Borte Sagaster, Karin Schwei?gut, Barbara Kellner-Heinkele, Claus Schonig (eds.), Hossohbet. Erika Glassen zu Ehren. Wiesbaden: Ergon, 2011, pp. 83-95 (Istanbuler Texte und Studien 25).Die turkische Literatur. Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur – KLfG – 3/11, pp 1-38.„Von Laleli in Richtung Welt“ – Moderne turkische Dichtung und die „Zweiten Neuen“ in den 50er und 60er Jahren. In: Bekim Agai (ed.): Der Bosporus zu Besuch am Rhein. Eine Reise durch die zeitgenossische turkische Kultur. Berlin: EB-Verlag, 2010, 49-65.Canon, Extra-Canon, Anti-Canon: On Literature as a Medium of Cultural Memory in Turkey. In: Catharina Dufft (ed.): Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, pp. 63-77.Erinnerung im Zeichen von Schrecken und Versohnung: M?g?rdic Margosyans Erinnerungsroman Tespih Taneleri. In: Helga Anetshofer, Ingeborg Baldauf Christa Ebert (eds.): Uber Gereimtes und Ungereimtes diesseits und jenseits der Turcia. Festschrift fur Sigrid Kleinmichel zum 70. Geburtstag. Schoneiche bei Berlin: Scripvaz-Verlag, 2008, pp. 99-109 (Schriftenreihe Ost-West Diskurse 7).“Me who got into the text, me who became the text”: Encounter of Fact and Fiction in Turkish autobiographical writing. In: Olcay Akyildiz, Halim Kara and Borte Sagaster (eds.): Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wurzburg: Ergon, 2007, pp. 165-172 (Istanbuler Texte und Studien 6).„Ich - einer von uns - wir alle - keiner von uns“...: Das Spiel mit Realitat und Fiktion in Elif Safaks Roman Bit Palas. In: Hendrik Boeschoten and Heidi Stein (eds.): Einheit und Vielfalt in der turkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Mainz. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, pp. 272-280. (Turcologica 69).Detectives alaturka: Turkish detective novels after 1990. In: Matthias Kappler (ed.): Intercultural Aspects in and around Turkic Literatures. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, pp. 137-145.„Fremde Hieroglyphen“: Zum Weltbild des fruhrepublikanischen Schrifstellers Yakup Kadri Karaosmanoglu. In: Verena Klemm and Beatrice Gruendler (eds.): Understanding Middle Eastern Literatures. A Spectrum of Interdisciplinary Approaches. Wiesbaden: Reichert, 2000, pp. 115-126.Beobachtungen eines „Okzidentalisten“: Ahmed Midhat Efendis Wahrnehmung der Europaer anla?lich seiner Reise zum Orientalistenkongre? in Stockholm 1889. asien afrika lateinamerika, 1997, Vol. 25, pp. 29-40.Lexicon Articles: Yakup Kadri Karaosmanoglu: Das Romanwerk. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Fatma Aliye: Muhazerat. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Murathan Mungan: Cenk Hikayeleri. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Murathan Mungan: Mezopotamya Uclemesi. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Elif Safak: Bitpalas. Kindlers Literatur Lexikon, 3. edition, Stuttgart: Metzler, 2009. [http://www.kll-online.de/]Ad?var, Halide Edib. In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 5-6.Agaoglu, Adalet. In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 7-8.Furuzan (eigtl. Furuzan Selcuk). In: Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und Flora Veit-Wild: Metzler Autorinnen Lexikon, Metzler, Stuttgart/Weimar 1998, pp. 181-182.Reviews Priska Furrer: Sehnsucht nach Sinn. Literarische Semantisierungvon Geschichte im zeitgenossischen turkischen Roman. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2005. (Literaturen im Kontext: arabisch – persisch – turkisch; Vol. 9). In: Acta Orientalia, forthcoming issue, 2009, pp. 250-256.Der Dichterfurst der modernen Turkei. Eine vorbildliche Naz?m-Hikmet-Anthologie in deutscher Sprache. In: Neue Zurcher Zeitung, 20.01.2009, pp. 39.Karin Schwei?gut: Fremdheitserfahrungen. Untersuchungen zur Prosa turkischer Schriftstellerinnen von 1980 bis 2000. In: Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlands (WZKM), Bd. 98, 2008, pp. 524-526.EditorshipBorte Sagaster, Karin Schwei?gut, Barbara Kellner-Heinkele, Claus Schonig (eds.), Hossohbet. Erika Glassen zum Geburtstag. Wiesbaden: Ergon (Istanbuler Texte und Studien 25).Olcay Aky?ld?z, Halim Kara and Borte Sagaster (eds.): Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wurzburg: Ergon, 2007, S. 165-172 (Istanbuler Texte und Studien 6).Angelika Neuwirth, Michael Hess, Judith Pfeiffer, Borte Sagaster: Ghazal as World Literature II: From a Literary Genre to a Great Tradition. The Ottoman Gazel in Context. (Istanbuler Texte und Studien 4), Wurzburg: Ergon, 2006.Liebe, Lugen und Gespenster. Erzahlungen. Zurich: Unions-Verlag, 2006 (Turkische Bibliothek).