ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
CHARALAMBIDOU CHRISTINA
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Language Centre
Campus Supplementary Offices (CSO)
University Campus
012
22895162
22894439
http://langce.ucy.ac.cy/french/

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση :
Μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Γαλλία.
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Συγκριτική Λογοτεχνία, University of California, Riverside, USA
Πτυχίο (Maitrise) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ειδίκευση στη Γλωσσολογία), Πανεπιστημίο Κύπρου.
Diplome d’Etudes Françaises, Πανεπιστήμιο Λυών ΙΙ, Γαλλία
 
Παρακολούθηση σειράς ειδικών σεμιναρίων και εντατικών μαθημάτων εξειδίκευσης στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας  (CAVILAM (Vichy, Γαλλία), Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου).
 
Επαγγελματική πείρα:
Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία Γαλλικών, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011 – σήμερα),
Ειδικός Επιστήμονας: Διδασκαλία Γαλλικών, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2010),
Διδακτικό προσωπικό: Διδασκαλία Γαλλικών, Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Ξένων Γλωσσών, University of California, Riverside, USA (2003-2004)
 
Επαγγελματικές συνεργασίες:
Ενεργό μέλος και πιστοποιημένη εξετάστρια της επιτροπής Γαλλικών εξετάσεων DELF/DALF, εμπλεκόμενη σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για εξεταστές και καθηγητές Γαλλικών για τις εξετάσεις DELF/DALF. 
 
Γλώσσες:
Ελληνικά (μητρική γλώσσα)
Γαλλικά / Αγγλικά (Γ2)
Ισπανικά /Γερμανικά (Β1)
 
  • Εφαρμογές της Τεχνολογίας και του Διαδικτύου στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.
  • Διδασκαλία των Γαλλικών χρησιμοποιώντας νέες διδακτικές προσεγγίσεις όπως μαθησιοκεντρικές - συμμετοχικές (task-based learning) και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
  • Διδασκαλία Γαλλικών για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Στρατηγικές απόκτησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
  • Λεξικολογία
 

Profile Information

Education:  
Post-graduate Degree (Master 2) in Teaching of French as a Second or Foreign Language, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France.
Post-graduate coursework towards an M.A. in Comparative Literature, University of California, Riverside, USA.
Bachelor Degree (Maitrise) in French Language and Literature (specialisation in Linguistics), University of Cyprus.
Diplome d’Etudes Francaises, University of Lyon ΙΙ, France
 
Attended a series of specialised intensive courses and seminars in the Didactics of French as a Foreign Language (CAVILAM, Vichy (France), U C Riverside (California, USA), University of Cyprus).
 
Professional Experience:  
Special Teaching Staff - French Language - Language Center, University of Cyprus. (2011-present)
Special Scientist - French Language - Language Center - University of Cyprus (2006-2010)
Instructor of French - Dept. of Comparative Literature & Foreign Languages, University of California, Riverside, USA (2003-2004)
 
Professional Collaborations:
Active member and certified examiner of the DELF/DALF Examination Board, involved in seminars, trainings and workshops for examiners and teachers of French on the DELF/DALF examinations.
 
Languages:
Greek - Native 
French - Near native / Fluent
English - Near native / Fluent
German - Working knowledge
Spanish - Working knowledge 
 
  • Use of Technology and Internet in language teaching
  • Use and integration of task-based activities in language teaching
  • Teaching of French for Specific Purposes
  • Second and Foreign Language Acquisition
  • Lexicology