ΕΛΕΝΗ ΦΤΙΑΚΑ
ΦΤΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
PHTIAKA HELEN
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Education
Theophanides
11-13 Dramas str.
506
22892953
22894488
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Ελένη Φτιάκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει κάνει τις βασικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, και μεταπτυχιακές στα Πανεπιστήμια Stirling (Scotland) και Cambridge (England), με υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Aθηνών (Σαριπόλειο Iδρυμα) και το Iδρυμα Kρατικών Yποτροφιών της Eλλάδας (IKY) αντίστοιχα. Eργάστηκε στα Πανεπιστήμια του Cambridge, του Λονδίνου και του Warwick, και από το 1992 στο Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου του οποίου αποτελεί και ιδρυτικό στέλεχος. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν διάφορες πτυχές της Kοινωνιολογίας της Eκπαίδευσης όπως: Eνιαία Eκπαίδευση και Kοινωνία, Eκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, Ίσες Ευκαιρίες, Σχέσεις Σχολείου-Σπιτιού και Ποιοτική Ερευνητική Μεθοδολογία. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Παιδαγωγικής Eταιρείας Κύπρου και πρόεδρος του European Research Network about Parents in Education (ERNAPE). Από τo 2008 μέχρι σήμερα είναι Αναπληρώτρια Kοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Eπιστημών και Επιστημών Αγωγής. Διαθέτει ένα ενεργό προφίλ στη χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, με συμμετοχή σε επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας, και δεκάδες σεμιναρίων και συνεδρίων στο ενεργητικό της. Πρώην φοιτητές της κατέχουν σημαντικές θέσεις στη διδασκαλία και την έρευνα της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Ενιαία Εκπαίδευση και Κοινωνία, Ίσες Ευκαιρίες, Ιστορία, Φιλοσοφία, Νομοθεσία, Πολιτική και Πρακτική της Eιδικής και Ενιαίας Eκπαίδευσης, Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας, Ποιοτική Mεθοδολογία
Συμεωνίδου, Σ. & Φτιάκα, Ε. (2012) Εκπαίδευση για την Ένταξη: από την Έρευνα στην Πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
 
Φτιάκα, Ε. (2010) Ενιαία Εκπαίδευση: Μια Εκπαίδευση για όλους σε ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία.
 
Κουππάνου, Α. & Φτιάκα, Ε. (2009) Από το Περιθώριο στο Μάτι του Κυκλώνα: Η Εκπαίδευση των Κωφών στην Κύπρο, Αθήνα: Πεδίο
 
Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2008) Περάστε για έναν καφέ: Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας, Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής
 
Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής
 
 
Φτιάκα, Ε., Μιχαηλίδου, Α., Τσουρής, Χ. & Βλάμη, Σ. (2005) Αξιολόγηση του Θεσμού της Ένταξης των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 
 
Φτιάκα, Ε. (2005)Το Μικρό Χωριό στο Βουνό όπου τα παιδιά δε χαμογελούσαν ποτέ, Αθήνα: Ταξιδευτής.
 
Phtiaka, H. (2001) ( guest editor) Special Education in the Mediterranean, Special Issue of the Mediterranean Journal of Educational Studies on Special Education, Vol. 6 (2)
 
Phtiaka, H. (1997) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Falmer Press
 
Phtiaka, H. (1995) The Beginning of a Beautiful Friendship? The School Library and the GCSE, Library & Information Research Report 93, London: British Library Research and Development Department

Profile Information

Graduate of the University of Athens, (B.A. in History and Archaeology), University of Stirling, (M.Sc. in Psychology) and the University of Cambridge (PhD in Sociology of Education), supported by National Scholarships. She worked as a Research Fellow at the Universities of Cambridge, London and Warwick. She is a funding member of the University of Cyprus where she works since 1992. In 2008 was elected Associate Dean for the School of Social and Educational Sciences, a post she still holds today. Her research and teaching in School Diversity and Inclusive Education has broken new ground in the area and has set the relevant educational policy and research agenda in Cyprus for the last 20 years. Her former students hold significant posts in the area of research and teaching of Special and Inclusive Education in Cyprus and abroad.
Inclusive Education and Society, Equal Opportunities, History, Philosophy, Legislation and Policy of Special and Inclusive Education, Home-School RelationsQualitative Methodology
Symeonidou, S. & Phtiaka, H. (2012) Teacher Education for Inclusion: from Research to Praxis, Athens: Pedio (in Greek)Phtiaka, H. (2010) Inclusive Education: An Education for Everyone in a Democratic and Humanistic School, Paedagogical Institute of Cyprus, Nicosia, Cyprus (in Greek)Kouppanou, A. & Phtiaka, H. (2009) From the edge to the bull's eye- the Education of the Deaf in Cyprus, Athens: Pedio (in Greek)Phtiaka, H. (ed.) (2008) Will you join us for a coffee? Home-school Relations at the edge of difference, Athens: Taxideutis (in Greek)Phtiaka, H. (ed.) (2007) Special and Inclusive Education in Cyprus, Athens: Taxideutis (in Greek)Phtiaka, H., Michaelidou, A., Tsouris, C. & Vlami, S. (2005) Evaluation of the institution of integration of children with special needs in the mainstream school (primary school). Nicosia: University of Cyprus and Paedagogical Institute. (in Greek)Phtiaka, H. (2005) The small village on the mountain where the children never smiled, Athens: Taxideutis (in Greek)Phtiaka, H. (2001) ( guest editor) Special Education in the Mediterranean, Special Issue of the Mediterranean Journal of Educational Studies on Special Education, Vol. 6 (2).Phtiaka, H. (1997) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Falmer Press.Phtiaka, H. (1995) The Beginning of a Beautiful Friendship? The School Library and the GCSE, Library & Information Research Report 93, London: British Library Research and Development Department.