ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Chatzipanagiotis Michael
...
LECTURER
Department of Law
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
Β126
22892937
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 Ο Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης είναι Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται στο Δίκαιο Αδικοπραξιών, στην Προστασία Καταναλωτή, στο Τραπεζικό Δίκαιο και στο Αεροπορικό Δίκαιο. Πριν το διορισμό του διετέλεσε, μεταξύ άλλων, νομικός σύμβουλος στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιστημονικός Συνεργάτης στη Νομικής Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Εργάστηκε επί σειρά ετών ως δικηγόρος στην Αθήνα και ως νομικός σύμβουλος στην Κολωνία, Γερμανία με έμφαση στο δίκαιο των αεροπορικών μεταφορών, στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο τραπεζικό δίκαιο, στην προστασία καταναλωτή και στη δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση αξιώσεων. Περαιτέρω, έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας αεροπορικού δικαίου σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ. Πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές (LL.B) στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (LL.M) και διδακτορικού τίτλου (PhD) από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία.
 
Τα τρέχοντα ερευνητικά του προγράμματα αφορούν την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και στο Μεταφορικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο Αδικοπραξιών
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR)
 • Νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)
 • Αεροπορικό και Διαστημικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)
 Βιβλία και συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους

- Transparency in Insurance Regulation in Cyprus, σε: Pierpaolo Marano and Kyriako Noussia (επιμ.), Transparency in Insurance Regulation (Springer 2021), υπό έκδοση

- 3rd-party liability of manufacturers of automated vehicles for over-the-air updates, σε: Τατιάνα Συνοδινού κ.ά (επιμ.), EU Internet Law in the Digital Single Market (Springer 2021), υπό έκδοση

- Using space objects in orbit as transaction objects: Issues of liability and registration de lege lata and de lege ferenda, σε: George D. Kyriakopoulos and Maria Manoli (επιμ.), The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), σελ. 79-95

- The Legacy of the Dinosaurs: Regulation of Planetary Defence and Near Earth Objects at a Global Level (μαζί με Γιώργο Λελούδα και Κωνσταντίνα Λιπέρη), σε: George D. Kyriakopoulos and Maria Manoli (επιμ.), The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), σελ. 141-162

- Regulation of global navigation satellite systems (μαζί με Κωνσταντίνα Λιπέρη) σε:  Ram Jakhu and Paul Stephen Dempsey (επιμ.), Routledge Handbook of Space Law, (Routledge 2017), σελ. 160-179

-Regulation of navigational satellites in Europe (μαζί με Κωνσταντίνα Λιπέρη) σε: Ram Jakhu and Paul Stephen Dempsey (επιμ.), Routledge Handbook of Space Law, (Routledge 2017), σελ. 295-299

- The legal status of space tourists in the framework of commercial suborbital flights (Carl Heymanns Verlag 2011)

 

Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά

- Automated vehicles and third party liability: A European perspective (μαζί με Γεώργιο Λελούδα), (2020) Illinois Journal of Law, Technology and Policy, σελ. 109-199

- 'One-stop shop' space safety regulation: Should we do it and how? (μαζί με Γεώργιο Κυριακόπουλο), (2019) 6 Journal of Space Safety Engineering, 212-218

- Disrupted flights and information duties of air carriers: The interplay between Regulation (EC) No 261/2004 on air passengers rights and the Unfair Commercial Practices Directive, (2018) 43 Air and Space Law, 431-458

- Informed consent: using behavioral science to make it easier to accept… and easier to nullify it at the court?, (2016) 4 New Space Journal, 68-74

- Criminal issues in international space law, (2016) European Journal of Law Reform, 105-119

- Η χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2013, 150-160

- Η εξωσυμβατική ευθύνη του παραγωγού στην αεροπορική βιομηχανία κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2012, 228 επ.

- The notion of flight under Regulation (EC) No 261/2004, (2012) 37 Air and Space Law, 245-257

- Establishing direct international flights to and from Northern Cyprus, (2011) 60 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 476-486

- Liability aspects of Air Traffic Services provision, (2007) 32 Air and Space Law, 326-358

 

Σχολιασμός νομολογίας

-Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-584/18 Blue Air (ευθύνη αερομεταφορέα για άρνηση επιβίβασης), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2020, σελ. 516 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-766/18P Halloumi (συλλογικό σήμα ΕΕ και ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2020, σελ. 449 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-105/17 Kamenova (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, έννοια καταναλωτή, βάρος απόδειξης ιδιότητας καταναλωτή), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2018, σελ. 754 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-667/15 Loterie Nationale (πυραμιδωτά συστήματα πωλήσεων), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2017, σελ. 220

- Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4326/2015 (ευθύνη αερομεταφορέα έναντι επιβατών) Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2016, σελ. 918 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-611/14 Canal Digital (παραπλανητική διαφήμιση) Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2017, σελ. 67

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-567/14 Gentech (άδεια χρήσης ευρεσιτεχνίας), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2016, σελ. 693

- Παρατηρήσεις στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΕ C-359/14 και C-475/14 ERGO Insurance (εφαρμοστέο δίκαιο σε εξ αναγωγής δίκη μεταξύ ασφαλιστών)
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2016, σελ. 492 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-322/14 El Majdoub (ρήτρες διεθνούς δωσιδικίας σε ηλεκτρονικές εμπορικές συμβάσεις)Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015, σ. 362 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C- 421/13 Apple flagship stores (σήμα υπηρεσιών), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015, σ. 137 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ, C-52/13 Posteshop SpA (έννοια «παραπλανητικής» και «συγκριτικής» διαφήμισης), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2014, σ. 380 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-428/11 – Purely Creative (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – δημιουργία ψευδούς εντύπωσης σε καταναλωτή ότι αυτός έχει κερδίσει ή πρόκειται να κερδίσει έπαθλο), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2012, σ. 1135 επ.

- Παρατηρήσεις στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΕ C-585/08 and C-144/09 Pammer (δικαστική δικαιοδοσία επί ηλεκτρονικά συναπτόμενων συμβάσεων)
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2011, σελ. 292 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-63/09 Walz (ευθύνη αερομεταφορέων για απώλεια αποσκευών), Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2010, σ. 855 επ.

- Παρατηρήσεις στη ΔικΕΕ C-402/07 και C 432/07 Sturgeon and others ( ευθύνη αερομεταφορέων για καθυστέρηση και ματαίωση πτήσεων), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2010, σ. 349 επ.

Profile Information

Michael Chatzipanagiotis is a Lecturer of Private Law at the Department of Law of the University of Cyprus (UCY) and a member of the University’s administrative Committee for Innovation. He lectures on Torts, Insurance Law, Consumer Protection, Banking Law, European Private Law and Air Law. His main research interests are Legal aspects of Artificial Intelligence (AI), Torts, Insurance Law, Consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), Air and Space Law, Banking Law and Alternative Dispute Resolution (ADR).

He is currently leading a UCY internal research project on Internet of Things and Consumer Protection. He has also participated in various research and consulting projects of the European Commission on digitalisation of justice, air law, space law and consumer protection. His most recent research includes:

 • an extensive article on third-party liability issues of Automated Vehicles, co-authored by George Leloudas and published in the Illinois Journal of Law, Technology and Policy 2020, pp. 110-199;
 • a conference paper on AI and Liability in International Space Law, presented in October 2020 at the 71st International Astronautical Congress, to be published in 2021 the Proceedings of the International Institute of Space Law 2020 by Eleven International Publishing;
 • a conference paper on product liability for over-the-air updates of automated vehicles under the Product Liability Directive, presented in September 2020 at the 11th Hellenic Conference on AI, to be published online at CEUR Workshop Proceedings;
 • a conference paper on use of Unmanned Aircraft Systems in a maritime context, presented with George Leloudas in September 2020 at the 16th Annual Colloquium of the International Institute of Shipping and Trade Law of Swansea University, to be published in 2021 in the conference proceedings by Informa Publications;
 • a conference paper on product liability for over-the-air updates of automated vehicles under EU and national law, presented in November 2019 at the 4th Congress on Regulation and Enforcement in the Digital Age, organised by the University of Cyprus and the European University of Cyprus, the proceedings of which are to be published in 2021 by Springer;
 • a book chapter on Insurance Regulation in Cyprus, to be published by Springer in 2021 in a collective volume on Insurance Regulation in Europe, edited by Pierpaolo Marano and Kyriaki Noussia.

Before joining the University of Cyprus as a Lecturer in January 2019, he served as a legal advisor to the Cyprus Consumer Protection Office (2015-2018), a Special Scientist at the Department of Law of the University of Cyprus (2016-2018) and a Scientific Collaborator at the Law School of the European University of Cyprus (2016-2017).  He has also worked as a lawyer before the Court of Appeals in Athens, Greece (2006-2017) and as a legal advisor in Cologne, Germany (2005-2007), mainly on issues of consumer protection, air law, insurance law, IPR, banking law, as well as on judicial and alternative dispute settlement.

He completed his basic legal studies (LL.B) in 2003 at the Department of Law of the University of Athens, Greece, and his postgraduate studies (LL.M) in 2006 at the Department of Law of the University of Cologne, Germany, from which he also obtained his PhD in 2011 with summa cum laude.

 • Torts
 • Consumer protection
 • Intellectual Property Rights (IPR)
 • Legal aspects of Artificial Intelligence (AI)
 • Air and space law
 • Banking Law
 • Insurance Law
 • Alternative Dispute Resolution (ADR)
Books and contributions to edited books
 
- Transparency in Insurance Regulation in Cyprus, in: Pierpaolo Marano and Kyriako Noussia (eds), Transparency in Insurance Regulation (Springer 2021), forthcoming
 
- 3rd-party liability of manufacturers of automated vehicles for over-the-air updates, in: Tatiana Synodinou et al., EU Internet Law in the Digital Single Market (Springer 2021), forthcoming

- Using space objects in orbit as transaction objects: Issues of liability and registration de lege lata and de lege ferenda, in: George D. Kyriakopoulos and Maria Manoli (eds), The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), pp. 79-95

- The Legacy of the Dinosaurs: Regulation of Planetary Defence and Near Earth Objects at a Global Level (co-authored by George Leloudas and Konstantina Liperi), in: George D. Kyriakopoulos and Maria Manoli (eds), The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), pp. 141-162

- Regulation of global navigation satellite systems (co-authored by Konstantina Liperi) in:  Ram Jakhu and Paul Stephen Dempsey (eds), Routledge Handbook of Space Law, (Routledge 2017), pp. 160-179

-Regulation of navigational satellites in Europe (co-authored by Konstantina Liperi) in: Ram Jakhu and Paul Stephen Dempsey (eds), Routledge Handbook of Space Law, (Routledge 2017), pp. 295-299

- The legal status of space tourists in the framework of commercial suborbital flights (Carl Heymanns Verlag 2011)

 

Journal articles

- Automated vehicles and third party liability: A European perspective (co-authored by George leloudas), (2020) Illinois Journal of Law, Technology and Policy, 109-199

- 'One-stop shop' space safety regulation: Should we do it and how? (co-authored by George Kyriaskopoulos), (2019) 6 Journal of Space Safety Engineering, 212-218

- Disrupted flights and information duties of air carriers: The interplay between Regulation (EC) No 261/2004 on air passengers rights and the Unfair Commercial Practices Directive, (2018) 43 Air and Space Law, 431-458

- Informed consent: using behavioral science to make it easier to accept… and easier to nullify it at the court?, (2016) 4 New Space Journal, 68-74

- Criminal issues in international space law, (2016) European Journal of Law Reform, 105-119

- The use of unfair contractual terms as an act of unfair competition (in Greek), (2013) 13 Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου), 150-160

- Product liability in aviation according to national and EU law (in Greek), (2012) 12 Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου), 228 et seq.

- The notion of flight under Regulation (EC) No 261/2004, (2012) 37 Air and Space Law, 245-257

- Establishing direct international flights to and from Northern Cyprus, (2011) 60 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 476-486

- Liability aspects of Air Traffic Services provision, (2007) 32 Air and Space Law, 326-358

 

Case notes

- CJEU C-584/18 Blue Air (air carrier liability for denied boarding), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2020, 516 et seq.

- CJEU C-766/18P Halloumi (collective EU trademark and indications of geographical origin), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2020,  449 et seq.

- CJEU  C-105/17 Kamenova (unfair commercial practices, notion of consumer and related burden of proof), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2018, 754 et seq.

- CJEU C-667/15 Loterie Nationale (unfair commercial practices - pyramid sale schemes), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2017, 220

- CJEU case C-611/14 Canal Digital (unfair commercial practices - misleading acts and omissions in advertisement), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2017, 67

- Athens Court of Appeals judgment No 4326/2015 (air carrier passenger liability), Commercial Law Review (Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου) 2016, 918 et seq.

- CJEU C-567/14 Gentech (patent licensing), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2016, 693

- CJEU C-359/14 and C-475/14 ERGO Insurance (applicable law in redress claims between insurers), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2016,  290 et seq.

- CJEU C-322/14 El Majdoub (choice-of-court clauses in commercial e-contracts), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2015, 362 et seq.

- CJEU C- 421/13 Apple flagship stores (trademark for services), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2015, 492 et seq.

- CJEU C-515/12 4finance (unfair commercial practices – pyramid sale schemes), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2014, 457

- CJEU C-52/13 Posteshop SpA (concept of ‘misleading’ and ‘comparative’ advertising), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2014, p. 381 et seq.

- CJEU C-428/11 – Purely Creative (unfair commercial practices – creation of false impression to a consumer that he/she has won or will win a prize), Enterprise and Company Law (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών) 2012, p. 1135 et seq.

- CJEU C-585/08 and C-144/09, Pammer (judicial jurisdiction on consumer contracts concluded online), Annals of Private Law (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου) 2011, p. 292 et seq.

- CJEU C-63/09 Walz, (air carrier liability for loss of baggage), Applications of Civil Law (Εφαρμογές Αστικού Δικαίου) 2010, p. 855 et seq.

- CJEU C-402/07 και C 432/07, Sturgeon and others (air carrier liability for delay and non-performance), Enterprise and Company Law (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών) 2010, p.  349 et seq.