ΜΑΚΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΚΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
MAKRI DIAMANDO
...
SPECIAL SCIENTIST
Language Centre
Iacovio
59, Kallipoleos Ave.
-
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

-
-
-

Profile Information

Special Scientist teaching all levels of Academic English

IELTS Adult Education Instructor

Centre Director Stafford House Study Courses - Language Summer School London, England

-
-