ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
NISHIOTIS GEORGE
...
PROFESSOR
Department of Accounting and Finance
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
University Campus
115
+357-22893617
+357-22895030
www.ssrn.com/author=335846

Προσωπικό Προφίλ

Ph.D. Χρηματοοικονομική, Kellogg Graduate School of Business, Northwestern University, USA, 1999.
B.Sc. Μαθηματικά και Οικονομικά, University of Wisconsin – Madison, USA, 1993.
 
Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς της διεθνής χρηματοοικονομικής, εμπειρικής αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών, ολοκλήρωσης διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, cross-listing, και information disclosure and corporate governance. Η έρευνα του δημοσιεύθηκε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, το Journal of Business, το Journal of Banking and Finance, το Journal of Corporate Finance, το European Financial Management Journal και το Journal of Business Finance and Accounting. Έχει διδάξει στο Northwestern University - Kellogg Graduate School of Management (Lecturer of Finance) και στο Tulane University – A. B. Freeman School of Business (Assistant Professor of Finance). Είναι Αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Cyprus Investment Fund Association (CIFA) και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπείας της ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Προνείας της ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου και μέλος τών Συμβουλίων της KERMIA LTD και KERMIA PRORERTY INVESTMENTS LTD. Είναι μέλος του American Finance Association (AFA), του Western Finance Association (WFA), και του European Finance Association (EFA).
 
Διδασκαλία: ΛΟΧ222- Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΛΟΧ 531 Διεθνής Χρηματοικονομική Διοίκηση, ΛΟΧ 325-Προαιρετικά Δικαιώματα, Προθεσμιακά Συμβόλαια, & Διαχείριση Κινδύνου, ΛΟΧ 525 - Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια, ΜΒΑ 521 - Χρηματοικονιμική Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΜΒΑ 522 - Χρηματαγορές και Επενδύσεις
Διεθνής χρηματοοικονομική, Εμπειρική αποτίμηση κεφαλαιουχικών αγαθών, Επενδύσεις και Διαχείρηση Χαρτοφυλακίων, Επενδυτικές Εταιρείες Κλειστού Τύπου, Ολοκλήρωση διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, Αναδυόμενες χρηματοοικονομικές αγορές, Cross-listing, Information disclosure και Εταιρική διακυβέρνηση.

George P. Nishiotis and Leonidas Rompolis (2019), “Put-Call Parity Violations and Return Predictability:  Evidence from the 2008 US Short Sale Ban”, Journal of Banking and Finance, 106, pp. 276-297. https://authors.elsevier.com/a/1ZOdR1M2rGDuwo

Alexander Michaelides, Andreas Milidonis, George P. Nishiotis (2019), “Private Information in Currency Markets”, Journal of Financial Economics, 131(3), pp. 643-665.
 
Alexander Michaelides, Andreas Milidonis, George P. Nishiotis, and Panayiotis Papakyriacou (2015), “The Adverse Effects of Systematic Leakage ahead of Official Sovereign Debt Rating Announcements”,  Journal of Financial Economics, 116:3, pp.526-547.
 
Bris A., S. Cantale, E. Hernjic, and G. Nishiotis (2012), “The Value of Information in Cross-Listing”, Journal of Corporate Finance, 18, pp.207-220.
 
Karamanou Irene and George P. Nishiotis (2009), 'Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Market's Reaction to Firm Voluntary Adoption of IAS', Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 36, Issue 7-8, pp. 793-821, September/October.
 
Bris Arturo, Salvatore Cantale, and George P. Nishiotis (2007), “A Breakdown of the Valuation Effects of International Cross-Listing”, European Financial Management, Vol 13:3, p: 498-530.
 
Charitou Andreas, Andreas Makris and George P. Nishiotis (2006), “Closed-End Country Funds and International Diversification”, Multinational Finance Journal, vol. 10, no. 3/4, pp. 251–276.
 
George P. Nishiotis (2006), “Further Evidence on Closed-End Country Fund Prices and International Capital Flows”, Journal of Business, Vol 79:4, p: 1727-1754.
 
George P. Nishiotis (2004), “Do Indirect Investment Barriers Contribute to Capital Market Segmentation?” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 39:3, p: 613-630.
 

Profile Information

Ph.D. in Finance, Kellogg Graduate School of Business, Northwestern University, USA, 1999.

B.Sc. in Economics and in Mathematics, University of Wisconsin – Madison, USA, 1993.

His research focuses on International Finance, Empirical Asset Pricing, Investments and Fund Management, International Capital Market Integration and Investment Barriers, Cross-Listing, Information Disclosure, Closed-End Funds and Limits to Arbitrage. His work has been published in international academic journals such as the Journal of Financial Economics, the Journal of Financial and Quantitative Analysis, the Journal of Business, the Journal of Corporate Finance, the Journal of Banking and Finance, the European Financial Management Journal, and the Journal of Business Finance and Accounting. Prior to joining the University of Cyprus he was a Lecturer at Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (USA) and Assistant Professor at A.B. Freeman School of Business, Tulane University (USA). He is currently the Vice Chairman of the Training and HR Technical Committee of the Cyprus Investment Funds Association (CIFA). He previously served as Chairman of the Board of Directors of Makrasyka-Larnaca-District of Famagusta Co-operative Credit Society Ltd and President of the Provident Fund Management Committee of Makrasyka-Larnaca-District of Famagusta Co-operative Credit Society Ltd.  He also served on the Board of Directors of KERMIA LTD and KERMIA PRORERTY INVESTMENTS LTD.

Teaching: AFN222- Corporate Financial Management, AFN 531 International Financial Management, AFN 325- Options, Futures and Risk MAnagement, AFN 525 - Options and Futures, ΜΒΑ 521 - Financial Management, ΜΒΑ 522 - Capital Markets and Investments

International Finance, Empirical Asset Pricing, Investments and Fund Management, International Capital Market Integration and Investment Barriers, Cross-Listing, Information Disclosure, Closed-End Funds, Limits to Arbitrage, Sovereign Debt Ratings

George P. Nishiotis and Leonidas Rompolis (2019), “Put-Call Parity Violations and Return Predictability:  Evidence from the 2008 US Short Sale Ban”, Journal of Banking and Finance, 106, pp. 276-297. https://authors.elsevier.com/a/1ZOdR1M2rGDuwo

Alexander Michaelides, Andreas Milidonis, George P. Nishiotis (2019), “Private Information in Currency Markets”, Journal of Financial Economics, 131(3), pp. 643-665.

Alexander Michaelides, Andreas Milidonis, George P. Nishiotis, and Panayiotis Papakyriacou (2015), “The Adverse Effects of Systematic Leakage ahead of Official Sovereign Debt Rating Announcements”,  Journal of Financial Economics, 116:3, pp.526-547.
 
Bris A., S. Cantale, E. Hernjic, and G. Nishiotis (2012), “The Value of Information in Cross-Listing”, Journal of Corporate Finance, 18, pp.207-220.
 
Karamanou Irene and George P. Nishiotis (2009), 'Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Market's Reaction to Firm Voluntary Adoption of IAS', Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 36, Issue 7-8, pp. 793-821, September/October.
 
Bris Arturo, Salvatore Cantale, and George P. Nishiotis (2007), “A Breakdown of the Valuation Effects of International Cross-Listing”, European Financial Management, Vol 13:3, p: 498-530.
 
Charitou Andreas, Andreas Makris and George P. Nishiotis (2006), “Closed-End Country Funds and International Diversification”, Multinational Finance Journal, vol. 10, no. 3/4, pp. 251–276.
 
George P. Nishiotis (2006), “Further Evidence on Closed-End Country Fund Prices and International Capital Flows”, Journal of Business, Vol 79:4, p: 1727-1754.
 
George P. Nishiotis (2004), “Do Indirect Investment Barriers Contribute to Capital Market Segmentation?” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 39:3, p: 613-630.