ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΣ
PAPANASTASIOU PANOS
...
PROFESSOR
Department of Civil and Environmental Engineering
Green Park
-
GP305
22892292
22895316
-

Προσωπικό Προφίλ

 
Ο Πάνος Παπαναστασίου είναι Καθηγητής (Αναπληρωτής Καθηγητής, 6/2002 -11/2006) στο Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε ιδρυτικός Πρόεδρος (6/2002-12/2008) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Προεδρεύων στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής (9/2004 - 9/2006). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής από το 1/2009-12/2014. Είναι επίσης ο ιδρυτικός διευθυντής του μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής Πετρελαίων (9/2013-σήμερα). Από το 1991 μέχρι το 2002 εργάστηκε ως ερευνητικός επιστήμονας και διευθύνων ερευνητικός επιστήμονας στο Schlumberger Cambridge Research,  Αγγλίας. Εργάστηκε επίσης ως Σύμβουλος της Schlumberger Αγγλίας και Ρωσίας το 2002-2007. Από το 2011-2017 ήταν Σύμβουλος των Κυβερνήσεων της Κύπρου για θέματα έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αποφοίτησε το 1984 από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις ΗΠΑ όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc) το 1986 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) το 1990 από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  Έχει δημοσιεύσει περί τα 65 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πέρα των 90 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων, διοργάνωσε 5 διεθνή συνέδρια και επιμελήθηκε την έκδοση 6 βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. Είναι επίσης κάτοχος 3 ευρεσιτεχνιών σε θέματα ευστάθειας γεωτρήσεων και άντλησης πετρελαίων. Μεταξύ άλλων, είναι Associate Editor of  Rock Mechanics and Rock Engineering journal (Springer) και σύμβουλος έκδοσης των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Geomechanics (ASCE), Petroleum Science (Springer Open), Geomechanics for Energy and the Environment (Elsevier), Geo-Energies section (MDPI).

 

α) εφαρμοσμένη και υπολογιστική μηχανική για Θεωρίες πλαστικότητας με μικροδομή και θραυστική μηχανική, συζευγμένη ανάλυση τάσεων-ροής σε πορώδη μέσα,  πεπερασμένα στοιχεία με εφαρμογές στη Μηχανική Πετρελαίων και ιδιαίτερα στη ευστάθεια γεωτρήσεων, στην πρόβλεψη και αποφυγή συμπαραγωγής άμμου, τεχνική της υδραυλικής θραύσης, γεωμηχανική ταμιευτήρων και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς και
β) διαχείριση υδρογονανθράκων στην έρευνα και παραγωγή, οργάνωση δομών, νομοθεσία και κανονισμοί, συστήματα καταμερισμού παραγωγής και εσόδων, εκμετάλλευση φυσικού αερίου και μελλοντικές προβλέψεις αναγκών και παραγωγής ενέργειας.
 
 
Desroches J., Detournay E., Lenoach B., Papanastasiou P., J.R.A. Pearson, Thiercelin M. and Cheng A. The crack tip region in hydraulic fracturing. Proc. R. Soc. Lond. A., 447, pp.39-48, (1994).
Stavropoulou M., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 22, pp.749-769, (1998).
Papanastasiou P. The effective fracture toughness in hydraulic fracturing. Int. J. Fracture, 96, pp.127-147 (1999).
Papanastasiou P. and Durban D. Singular plastic fields in non-associative pressure sensitive solids. Int. J. Solids Struct., 38, pp.1539-1550, (2001).
Zervos A., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. A finite element displacement formulation for gradient elastoplasticity. Int. J. Num. Methods Engng, 50, pp.1369-1388, (2001).
Papanastasiou P. and Zervos A. Wellbore Stability: from linear elasticity to post-bifurcation modeling, ASCE Int. J. Geomech, 4(1), pp.2-12, (2004).
Papanastasiou P. (Editor). Petroleum Geomechanics, Special Issue of ASCE Int. J. Geomech, 4(1), (2004).
Papanastasiou P. et al. Stability of a multilateral junction: experimental results and numerical modelling. J. SPE Drilling and Completion, pp. 4-11, March, (2006).
Zervos A., VardoulakisI. and Papanastasiou P. The influence of non-associativity on localization and failure in some geomechanics problems based on gradient elastoplasticity. ASCE Int. J. Geomechanics, 7(1), pp.63-74, (2007).
Papanastasiou P. and Thiercelin M. Modelling borehole collapse with capability of predicting the scale effect. ASCE Int. J. Geomech, 11(4), 286-293 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. Modelling of hydraulic fracturing in a poroelastic cohesive formation. ASCE, Int. J. Geomech. 12(2), (2012).
Sarris E., Papanastasiou P. Numerical Modelling of Fluid-Driven Fractures in Cohesive Poro-elastoplastic Continuum, Int. J. Num. Anal. Methods Geomechanics v. 37 (12), 1822-1846 (2013)
Sarris E., Gravanis, E.,Papanastasiou P., Investigation of self-similar interface evolution in carbon dioxide sequestration in saline aquifers, Transport in Porous Media, Transp. Porous Med 103:341–359 (2014) DOI 10.1007/s11242-014-0304-9.
Sarris E., Papanastasiou P. The influence of pumping parameters in hydraulic fracturing. Int. J. Num. Anal. Methods Geomechanics, 39, 635-654, (2015)
Gravanis E., Sarris E., Papanastasiou P., Hydro-Mechanical Erosion Models for Sand Production, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 39, 2017-2036 (2015)
Atkinson C., Sarris E., Gravanis E., Papanastasiou P., On Certain Singular Integral Equations Arising in the Analysis of Wellbore Recharge in Anisotropic Formations, Appl. Math. Modell. 40, 343-362 (2016).
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P, Sarris E., Kyriakou A. Constraining the in-situ stresses in α tectonically active offshore basin in eastern Mediterranean, J. Petrol. Sc. Eng., 149, 208-217, (2017).
Papanastasiou P. Durban D. Singular crack-tip plastic fields in Tresca and Mohr-Coulomb solids. Int. J. Solids Struct., 136-137, 250-258, (2018).
Papanastasiou P. Durban D. The influence of crack-face normal and shear loading on hydraulic-tip singular plastic fields, Rock Mechanics and Rock Engineering (2018). https://doi.org/10.1007/s00603-018-1437-x
Markou N., Papanastasiou P. Petroleum Geomechanics in the Eastern Mediterranean basin: Analysis and application of fault stress mechanics, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 73 (2018) 57, DOI: https://doi.org/10.2516/ogst/2018034
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P. Micromechanical analysis of sand production. Int J Numer Anal Methods Geomech. 43:1207–1229 (2019). https://doi.org/10.1002/nag.2892
Patsalides K., Papanastasiou P. The influence of hardening and softening on the limit pressure of cylindrical cavity expansion, ASCE Int. J. Geomech, 2019, 19 (4), 0401911 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001366
Papargyri L., Theristis M., Kubicek B., Krametz Th, Mayr Chr. Papanastasiou P., Georghiou G.E. Modelling and experimental investigations of microcracks incrystalline silicon photovoltaics: A review. Renewable Energy, 145, 2387-2408, 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.138
Wrobel M., Piccolroaz A., Papanastasiou P., Mishuris G, Redirection of a crack driven by viscous fluid taking into account plastic effects in the process zone, Geomechanics for Energy and the Environment, Available online 2 September 2019, 100147, in Press, https://doi.org/10.1016/j.gete.2019.100147
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P (2020). Applications of zero-thickness interface elements for sand production prediction analysis. Journal of Petroleum Science and Engineering, Journal of Petroleum engineering and Sciences, 190, 107052 https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107052
Stylianou M., Christou A., Dalias P., Polycarpou P., Michael C., Agapiou A., Papanastasiou P, Fatta-Kassinos D. (2020). Physicochemical and structural characterization of biochar derived from the pyrolysis of biosolids, cattle manure and spent coffee grounds, Journal of the Energy Institute (Elsevier), https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.05.002
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. Numerical analysis of structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults ,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, (2020) 106296, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106296
 
 

Profile Information

Panos Papanastasiou is Professor in the Department of Civil and Environmental Engineering of the University of Cyprus. Ηe served as the founding Head of the Department of Civil and Environmental Engineering from 2002-2008 and the founding director of the Program of Architecture from 2004-2006. He served also as Dean of the Engineering School from 2009-2014. He is also the founding director of the Program Master in Petroleum Engineering. He received his first degree in Civil Engineering from the NTU of Athens in 1984 and his M.Sc in 1986 and Ph.D in 1990 in Civil Engineering from the University of Minnesota. He worked more than 15 years in the Oil & Gas industry in the Research Center of Schlumberger in Cambridge, England from 1991 to 2002 and as consultant to Schlumberger in U.K. and Russia from 2002-2007. From 2011-2017 was Advisor to the Government of Cyprus on Hydrocarbon exploration and development and gas monetization options. He has published near 65 articles in scientific journals, more than 90 articles in conference proceedings and book chapters, he organized 5 international conferences and edited 6 conference proceedings and books. He invented 3 patents and wrote more than 50 industrial reports in the field of Petroleum Engineering.  He is Associate Editor of  Rock Mechanics and Rock Engineering journal (Springer) and editorial advisor for the International Journal of Geomechanics (ASCE), Petroleum Science (Springer Open), Geomechanics for Energy and the Environment (Elsevier), Geo-Energies section (MDPI).

 
 
 
 
 
 

 

 

a) Applied and Computational Mechanics: mechanics of cohesive-frictional materials, plasticity theories, micromechanics, fracture mechanics, flow in porous media, finite element analysis
b) Petroleum Geomechanics which includes problems on wellbore stability, hydraulic fracturing, sanding prediction and control, reservoir Geomechanics and CO2 geological storage
c) Oil and Gas management in upstream exploration and production and monetization of natural gas
Desroches J., Detournay E., Lenoach B., Papanastasiou P., J.R.A. Pearson, Thiercelin M. and Cheng A. The crack tip region in hydraulic fracturing. Proc. R. Soc. Lond. A., 447, pp.39-48, (1994).
Stavropoulou M., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 22, pp.749-769, (1998).
Papanastasiou P. The effective fracture toughness in hydraulic fracturing. Int. J. Fracture, 96, pp.127-147 (1999).
Zervos A., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. A finite element displacement formulation for gradient elastoplasticity. Int. J. Num. Methods Engng, 50, pp.1369-1388, (2001).
Papanastasiou P. and Zervos A. Wellbore Stability: from linear elasticity to post-bifurcation modeling, ASCE Int. J. Geomech, 4(1), pp.2-12, (2004).
Papanastasiou P. (Editor). Petroleum Geomechanics, Special Issue of ASCE Int. J. Geomech, 4(1), (2004).
Papanastasiou P. et al. Stability of a multilateral junction: experimental results and numerical modelling. J. SPE Drilling and Completion, pp. 4-11, March, (2006).
Zervos A., Vardoulakis I. and Papanastasiou P. The influence of non-associativity on localization and failure in some geomechanics problems based on gradient elastoplasticity. ASCE Int. J. Geomechanics, 7(1), pp.63-74, (2007).
Papanastasiou P. and Thiercelin M. Modelling borehole collapse with capability of predicting the scale effect. ASCE Int. J. Geomech, 11(4), 286-293 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. The influence of the cohesive process zone in hydraulic fracturing,   Int. J Fracture, 167, 33-45 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. Modelling of hydraulic fracturing in a poroelastic cohesive formation. ASCE, Int. J. Geomech. 12(2), (2012).
Sarris E., Papanastasiou P. Numerical Modelling of Fluid-Driven Fractures in Cohesive Poro-elastoplastic Continuum, Int. J. Num. Anal. Methods Geomechanics v. 37 (12), 1822-1846 (2013)
Sarris E., Gravanis, E.,Papanastasiou P., Investigation of self-similar interface evolution in carbon dioxide sequestration in saline aquifers, Transport in Porous Media, Transp. Porous Med 103:341–359 (2014).
Gravanis E., Sarris E., Papanastasiou P., Hydro-Mechanical Erosion Models for Sand Production, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 39,
2017-2036 (2015)
Sarris E., Atkinson C., Gravanis E., Papanastasiou P., On Certain Singular Integral Equations Arising in the Analysis of Wellbore Recharge in
Anisotropic Formations, Appl. Math. Modell. 40, 343-362 (2016).
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P, Sarris E., Kyriakou A. Constraining the in-situ stresses in α tectonically active offshore basin in eastern Mediterranean, J.
Petrol. Sc. Eng. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2016.10.033
Sarris E., Papanastasiou P. The influence of pumping parameters in hydraulic fracturing. Int. J. Num. Anal. Methods Geomechanics, 39, 635-654, (2015)
Gravanis E., Sarris E., Papanastasiou P., Hydro-Mechanical Erosion Models for Sand Production, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 39, 2017-2036 (2015)
Atkinson C., Sarris E., Gravanis E., Papanastasiou P., On Certain Singular Integral Equations Arising in the Analysis of Wellbore Recharge in Anisotropic Formations, Appl. Math. Modell. 40, 343-362 (2016).
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P, Sarris E., Kyriakou A. Constraining the in-situ stresses in α tectonically active offshore basin in eastern Mediterranean, J. Petrol. Sc. Eng., 149, 208-217, (2017).
Papanastasiou P. Durban D. Singular crack-tip plastic fields in Tresca and Mohr-Coulomb solids. Int. J. Solids Struct., 136-137, 250-258, (2018).
Papanastasiou P. Durban D. The influence of crack-face normal and shear loading on hydraulic-tip singular plastic fields, Rock Mechanics and Rock Engineering (2018). https://doi.org/10.1007/s00603-018-1437-x
 Markou N., Papanastasiou P. Petroleum Geomechanics in the Eastern Mediterranean basin: Analysis and application of fault stress mechanics, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 73 (2018) 57, DOI: https://doi.org/10.2516/ogst/2018034
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P. Micromechanical analysis of sand production. Int J Numer Anal Methods Geomech. 43:1207–1229 (2019). https://doi.org/10.1002/nag.2892
Patsalides K., Papanastasiou P. The influence of hardening and softening on the limit pressure of cylindrical cavity expansion, ASCE Int. J. Geomech, 2019, 19 (4), 0401911 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001366
Papargyri L., Theristis M., Kubicek B., Krametz Th, Mayr Chr. Papanastasiou P., Georghiou G.E. Modelling and experimental investigations of microcracks incrystalline silicon photovoltaics: A review. Renewable Energy, 145, 2387-2408, 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.138
Wrobel M., Piccolroaz A., Papanastasiou P., Mishuris G, Redirection of a crack driven by viscous fluid taking into account plastic effects in the process zone, Geomechanics for Energy and the Environment, Available online 2 September 2019, 100147, in Press, https://doi.org/10.1016/j.gete.2019.100147
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P (2020). Applications of zero-thickness interface elements for sand production prediction analysis. Journal of Petroleum Science and Engineering, Journal of Petroleum engineering and Sciences, 190, 107052 https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107052
Stylianou M., Christou A., Dalias P., Polycarpou P., Michael C., Agapiou A., Papanastasiou P, Fatta-Kassinos D. (2020). Physicochemical and structural characterization of biochar derived from the pyrolysis of biosolids, cattle manure and spent coffee grounds, Journal of the Energy Institute (Elsevier), https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.05.002
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. Numerical analysis of structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, (2020) 106296, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106296