ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ
ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
STRATI KATERINA
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Biological Sciences
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B180
22-892884
22-892881
-

Προσωπικό Προφίλ

PhD (2007), University of Wisconsin at Madison
Post-doctoral researcher (2008-2009) Spanish National Cancer Research Centre, Madrid
 
Το ερευνητικό ενιαφέρον του εργαστηρίου μας επικεντρώνεται στους μηχανισμούς με τους οποίους οι ιοί ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPVs) μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Οι HPVs συνδέθηκαν αρχικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας λόγω της ανίχνευσης ιικού DNA σε βιοψίες. Έκτοτε αυτοί οι ιοί έχουν συνδεθεί και με άλλα είδη καρκίνου για παράδειγμα μια υποομάδα καρκίνων στον στοματοφάρυγγα. Η έκφραση των πρωτεϊνών Ε6 και Ε7 θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη αλλά και την συντήρηση των καρκίνων. Oι συγκεκριμένες πρωτεΐνες λειτουργούν μέσω της ικανότητας τους να μεταβάλλουν σημαντικούς κυτταρικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα τους ογκοκαταστολείς p53 και pRb. Για αυτό το λόγο επικεντρώνουμε τις έρευνες μας στις ιικές ογκοπρωτεΐνες και τις κυτταρικές πρωτεΐνες με τις οποίες προσδένονται. Παρόλο που αυτές οι πρωτεΐνες έχουν μελετηθεί εκτενώς οι μηχανισμοί καρκινογένεσης δεν έχουν οριστεί πλήρως.Χρησιμοποιούμε τεχνικές in vivo για να μελετήσουμε τις ογκοπρωτεΐνες στους ιστούς οι οποίοι προσβάλλονται από τον ιό HPV. Στοχεύουμε στη μοριακή αποσαφήνιση των μηχανισμών με τους οποίους η Ε6 και η Ε7 συμβάλλουν στην καρκινογένεση. Λεπτομέρειες και συγκεκριμένες μελέτες μπορούν να συζητηθούν με την υπεύθυνη του εργαστηρίου.

Original Research Articles:

 1.      *Iacovides D, *Rizki G , Lapathitis G, *Strati K. (2016) Direct Conversion of Mouse Embryonic Fibroblasts into Functional Keratinocytes Through Transient Expression of Pluripotency-related Genes. Stem Cell Res and Ther. 7(1):98 .*corresponding author
 2.     Loizides, C., Iacovides, D., Hadjiandreou, M., Rizki, G., Achilleos, A., *Strati, K. and *Mitsis, G. (2015). Model-based Tumor Growth Dynamics and Therapy Response in a Mouse Model of de Novo Carcinogenesis. PLOS One 10,12. *corresponding author
 3.      Michael, S., Lambert, P.F., and *Strati, K. (2013) The HPV16 Oncogenes Cause Aberrant Stem Cell Mobilization . Virology 443, 218-25. *corresponding author
 4.      Park, J.W., Pitot, H.C., Strati, K., Spardy, N., Duensing, S., Grompe, M. , and Lambert, P. F. Deficiency in Fanconi Anemia Pathway Sensitizes Mice to HPV-Associated Head and Neck Cancer. (2010) Cancer Res. 70, 9959-68.
 5.     Jabbar, S., Strati, K., Shin, M. K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2010). Human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncoproteins act synergistically to cause head and neck cancer in mice. Virology 407, 60- 67.
 6.      *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Murga, M., Blanco, R., Ortega, S., Fernandez-Capetillo, O., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). A p53-mediated DNA damage response limits reprogramming to ensure iPS cell genomic integrity. Nature 460, 1149-1153. *equal contribution
 7.      Li, H., Collado, M., Villasante, A., Strati, K., Ortega, S., Canamero, M., Blasco, M. A., and Serrano, M. (2009). The Ink4/Arf locus is a barrier for iPS cell reprogramming. Nature 460, 1136-1139.
 8.      *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Tejera, A., Schoeftner, S., Ortega, S., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). Telomeres acquire embryonic stem cell characteristics in induced pluripotent stem cells. Cell Stem Cell 4, 141-154. *equal contribution
 9.      Strati, K., and Lambert, P. F. (2007). Role of Rb-dependent and Rb-independent functions of papillomavirus E7 oncogene in head and neck cancer. Cancer Res 67, 11585-11593.
 10.   Strati, K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2006). Identification of biomarkers that distinguish human papillomavirus (HPV)-positive versus HPV-negative head and neck cancers in a mouse model. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 14152-14157.

Reviews:

 1.      Michael, S. Achilleos, C. , Panayiotou, T. and*Strati, K. (accepted) Inflammation shapes stem cells and stemness during infection and beyond.Front. Cell Dev. Biol*corresp. author
 2.      Iacovides, D., Michael, S, Achilleos, C., and*Strati, K. (2013). Shared mechanisms in stemness and carcinogenesis: lessons from oncogenic viruses. Front Cell Inf Micro. 3, 66*corresponding author
 3.      Strati, K., and Lambert, P. F. (2008). Human Papillomavirus Association with Head and Neck Cancers: Understanding Virus Biology and Using It in the Development of Cancer Diagnostics. Expert Opin Med Diagn 2, 11-20.

Book chapters:

 1.      Li, H., Strati, K., Dominguez, V., Martin, J., Blasco, M.A., Serrano, M. and Ortega, S. (2011) Induced Pluripotency: generation of iPS cells from mouse embryonic fibroblasts, In Advanced Protocols for Animal Transgenesis (Springer), pp.477-500.
 2.      Lambert, P. F., and Strati, K. (2009). Oncogenic Viruses, In Encyclopedia of Microbiology (Elsevier), pp. 421-429.

Profile Information

PhD (2007), University of Wisconsin at Madison
Post-doctoral researcher (2008-2009) Spanish National Cancer Research Centre, Madrid
 
Our lab is interested in elucidating the mechanims of carcinogenesis driven by human papillomaviruses (HPVs). HPVs were first associated with cervical cancer due to the detection of HPV DNA in the majority of tumor biopsies. Since then these viruses have been associated to other types of cancer such as a subset of head and neck cancers and most other anogenital cancers. Expression of the viral proteins E6 and E7 is thought to be required not only for cancer development but also for maintenance. These two proteins mediate their function by interacting with and modulating important cellular factors such as the tumor suppressors p53 and pRb. Thus we focus our study on the viral oncoproteins and their cellular binding partners. Even though the HPV oncoproteins have been abundantly characterized for their interactions with multiple cellular components the mechanisms of tumorigenesis are not conclusively defined.We employ in vivo techniques in order to study the function of the viral oncogenes in the tissues which the virus would normally infect. We aim to elucidate molecular function of E6 and E7 and the mechanisms in which they contribute to carcinogenesis. Details about current projects could be discussed with the lab head.

Original Research Articles:

 1.      *Iacovides D, *Rizki G , Lapathitis G, *Strati K. (2016) Direct Conversion of Mouse Embryonic Fibroblasts into Functional Keratinocytes Through Transient Expression of Pluripotency-related Genes. Stem Cell Res and Ther. 7(1):98 .*corresponding author
 2.     Loizides, C., Iacovides, D., Hadjiandreou, M., Rizki, G., Achilleos, A., *Strati, K. and *Mitsis, G. (2015). Model-based Tumor Growth Dynamics and Therapy Response in a Mouse Model of de Novo Carcinogenesis. PLOS One 10,12. *corresponding author
 3.      Michael, S., Lambert, P.F., and *Strati, K. (2013) The HPV16 Oncogenes Cause Aberrant Stem Cell Mobilization . Virology 443, 218-25. *corresponding author
 4.      Park, J.W., Pitot, H.C., Strati, K., Spardy, N., Duensing, S., Grompe, M. , and Lambert, P. F. Deficiency in Fanconi Anemia Pathway Sensitizes Mice to HPV-Associated Head and Neck Cancer. (2010) Cancer Res. 70, 9959-68.
 5.     Jabbar, S., Strati, K., Shin, M. K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2010). Human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncoproteins act synergistically to cause head and neck cancer in mice. Virology 407, 60- 67.
 6.      *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Murga, M., Blanco, R., Ortega, S., Fernandez-Capetillo, O., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). A p53-mediated DNA damage response limits reprogramming to ensure iPS cell genomic integrity. Nature 460, 1149-1153. *equal contribution
 7.      Li, H., Collado, M., Villasante, A., Strati, K., Ortega, S., Canamero, M., Blasco, M. A., and Serrano, M. (2009). The Ink4/Arf locus is a barrier for iPS cell reprogramming. Nature 460, 1136-1139.
 8.      *Marion, R. M., *Strati, K., Li, H., Tejera, A., Schoeftner, S., Ortega, S., Serrano, M., and Blasco, M. A. (2009). Telomeres acquire embryonic stem cell characteristics in induced pluripotent stem cells. Cell Stem Cell 4, 141-154. *equal contribution
 9.      Strati, K., and Lambert, P. F. (2007). Role of Rb-dependent and Rb-independent functions of papillomavirus E7 oncogene in head and neck cancer. Cancer Res 67, 11585-11593.
 10.   Strati, K., Pitot, H. C., and Lambert, P. F. (2006). Identification of biomarkers that distinguish human papillomavirus (HPV)-positive versus HPV-negative head and neck cancers in a mouse model. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 14152-14157.

Reviews:

 1.      Michael, S. Achilleos, C. , Panayiotou, T. and*Strati, K. (accepted) Inflammation shapes stem cells and stemness during infection and beyond.Front. Cell Dev. Biol*corresp. author
 2.      Iacovides, D., Michael, S, Achilleos, C., and*Strati, K. (2013). Shared mechanisms in stemness and carcinogenesis: lessons from oncogenic viruses. Front Cell Inf Micro. 3, 66*corresponding author
 3.      Strati, K., and Lambert, P. F. (2008). Human Papillomavirus Association with Head and Neck Cancers: Understanding Virus Biology and Using It in the Development of Cancer Diagnostics. Expert Opin Med Diagn 2, 11-20.

Book chapters:

 1.      Li, H., Strati, K., Dominguez, V., Martin, J., Blasco, M.A., Serrano, M. and Ortega, S. (2011) Induced Pluripotency: generation of iPS cells from mouse embryonic fibroblasts, In Advanced Protocols for Animal Transgenesis (Springer), pp.477-500.
 2.      Lambert, P. F., and Strati, K. (2009). Oncogenic Viruses, In Encyclopedia of Microbiology (Elsevier), pp. 421-429.