ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΎΛΒΙΑ) ΚΟΥΚΟΥΝΙΔΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΣΎΛΒΙΑ)
KOUKOUNIDOU VASILIKI(SYLVIA)
...
UNIVERSITY OFFICER / LIBRARIAN
Library
Library (A)
75, Kallipoleos Ave.
B007
22892168
22893435
-

Προσωπικό Προφίλ

Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη γραφείου Ψηφιοποίησης και Αρχείων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
Εκπρόσωπος Εθνικού Γραφείου Ανοικτής Πρόσβασης του Ευρωπαϊκού προγράμματος OpenAIREplus - Cyprus NOAD
 

Tsimpoglou, F., Koukounidou, V., & Prokopiou, L. (2012). Open access to scientific results and data. European Union's efforts through Openaire and Openaireplus FP7 projects: Cypriot participation. International Journal of Heritage in the Digital Era, 1(0), 113-118. doi: 10.1260/2047-4970.1.0.113 

Tsimpoglou, F., Koukounidou V.V. and Sakka E. Developing a national database on Librarianship and Information Science. The case of E-VIVA, the Hellenic fulltext database. 


Profile Information

Archivist - Librarian, Coordinator of Digitisation and Archives office
OpenAIREplus - Cyprus NOAD Representative
 
Tsimpoglou, F., Koukounidou, V., & Prokopiou, L. (2012). Open access to scientific results and data. European Union's efforts through Openaire and Openaireplus FP7 projects: Cypriot participation. International Journal of Heritage in the Digital Era, 1(0), 113-118. doi: 10.1260/2047-4970.1.0.113
 
Tsimpoglou, F., Koukounidou V.V. and Sakka E. Developing a national database on Librarianship and Information Science. The case of E-VIVA, the Hellenic fulltext database.