ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΑΛΟΥΚΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΛΟΥΚΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
VARVALOUKA-IOANNOU ELENI
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Language Centre
Iacovio
29, Kallipoleos Ave.
-
22892911
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου και ολοκλήρωσε πτυχιακές σπουδές   Δημοσιογραφίας και Κλασικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, το 1983. Στο ίδιο πανεπιστήμιο αποπεράτωσε με διάκριση μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ με θέμα τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Μη Αγγλόφωνους (1984). Από το 1984 μέχρι το 1992 δίδασκε Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο The Grammar School Λευκωσίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και χρέη Επιμελήτριας της Επετηρίδας. Από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1992, διδάσκει Αγγλική Γλώσσα, πρώτα στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών (1992-2005) και έπειτα στο Κέντρο Γλωσσών (2005-σήμερα). Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Κέντρου Γλωσσών ως μέλος της επιτροπής για την ίδρυσή του. Επί σειρά ετών υπηρετούσε με αφοσίωση ως μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου. Από κοινού με τις άλλες τρεις εκπαιδεύτριες που προσλήφθηκαν το 1992, έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας, που περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων προηγμένου επιπέδου και μαθήματα Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς – ανάμεσα στα οποία τα Αγγλικά για Φοιτητές Πληροφορικής, τα οποία επίσης διδάσκει. Με την ιδιότητα του μόνιμου, ανώτερου στελέχους, έχει αναλάβει διοικητικά καθήκοντα ως συντονίστρια και επιβλέπουσα. Η υψηλή βαθμολογία που λαμβάνει στις αξιολογήσεις καταδεικνύει την αφοσίωσή της στο διδακτικό της αντικείμενο και στους φοιτητές. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν: Κουλτούρα και Επικοινωνία, Σεξιστική Γλώσσα, DVD για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας, και Ανάπτυξη Υλικών Διδασκαλίας.

 

 

Γλωσσικά Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός Προγράμματος Σπουδών Δεύτερης Γλώσσας

Ενσωμάτωση DVD στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης Γλώσσας

Ανάπτυξη Υλικών Διδασκαλίας

 

-
-

Profile Information

 

As a native New Yorker she completed her undergraduate studies at New York University (BA in Journalism and Classical History, 1983). Graduate studies at New York University (MA in Teaching English to Speakers of Other Languages, 1984) for which she graduated with honors. She taught English language and literature at The Grammar School, Nicosia from 1984 to 1992 and was Editor of the Yearbook. With the establishment of the University of Cyprus in 1992, she has been an English Language instructor first at the Department of Foreign Languages (1992-2005) and subsequently at the Language Center (2005- present). She played a key role in the creation of the Language Center as a member of the Committee for the establishment of the Language Center. Her contributions and dedication to the Language Center have continued as she has served as a board member for a vast number of years. As one of the four teachers hired in 1992, she and her colleagues created and developed the English Language Program which includes a series of advanced level English language courses and numerous ESP courses offered at the time. As more ESP courses were demanded, she designed and has taught English for Computer Science Majors. As a permanent senior member of staff she has taken on administrative responsibilities such as coordinator and supervisor. Her high ranking evaluations prove her dedication to her teaching and her students. Interests include culture and communication, sexist language, using DVD in the EFL/ESL classroom and materials development.

 

Language Teaching Interests:

Second Language Curriculum Design

Using DVD in the ESL Classroom

Materials Development

-
-