Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας σύγχρονος οργανισμός που επιδιώκει την αριστεία και αναγνωρίζοντας ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό, αποφάσισε τη δημιουργία
Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας για τη προώθηση της ενσωμάτωσης, της πολυμορφίας, της ισότητας καθώς και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τη κοινωνία ευρύτερα
 
 ΧΔΚ Σήμα Επίσημου Μέλους Ελληνικά        FB      Twitter