Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος
ΗΜΜΥ 100 Εισαγωγή στη Τεχνολογία
ΗΜΜΥ 101 Εργαστήριο Εισαγωγή στην Τεχνολογία
ΗΜΜΥ 105 Ανάλυση και Μοντελοποίηση εφαρμοσμένης μηχανικής
ΗΜΜΥ 202 Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων
ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων
ΗΜΜΥ 210 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 305 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα ΙI
ΗΜΜΥ 311 Διακριτή Ανάλυση και Δομές
ΗΜΜΥ 312 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 314 Εργ.Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 318 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
ΗΜΜΥ 320 Σήματα και Συστήματα ΙΙ
ΗΜΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι
ΗΜΜΥ 326 Εισαγωγή στα Συστήματα Ελέγχου
ΗΜΜΥ 327 Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου
ΗΜΜΥ 331 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
ΗΜΜΥ 409 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
ΗΜΜΥ 417 Κατανεμημένα Συστήματα
ΗΜΜΥ 447 Ανανεώσ. Πηγ Ενέργ:Φωτοβολταϊκά
ΗΜΜΥ 453 Ασύρματ Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 455 Συστήματα & Δίκτυα Επικοινιών με Οπτικές Ίνες
ΗΜΜΥ 471 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις
ΗΜΜΥ 600 Συνέχεια Διατριβής Μάστερ
ΗΜΜΥ 621 Στοχαστικές Ανελίξεις
ΗΜΜΥ 623 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
ΗΜΜΥ 624 Αρχές των Ψηφιακών Επικοινωνιών
ΗΜΜΥ 630 Οπτικά Δίκτυα
ΗΜΜΥ 631 Θεωρία Συστημάτων
ΗΜΜΥ 656 Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 680 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος
ΗΜΜΥ 685 Λειτουργία Συστ. Ηλεκτρ. Ισχύος
ΗΜΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδων Μάστερ
ΗΜΜΥ 704 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Διδακτ. επιπέδου
ΗΜΜΥ 705 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο επιπέδων MΕng
ΗΜΜΥ 900 Erasmus
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου
ΗΜΜΥ 102 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα
ΗΜΜΥ 205 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι
ΗΜΜΥ 212 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές
ΗΜΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών
ΗΜΜΥ 220 Σήματα και Συστήματα Ι
ΗΜΜΥ 221 Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 224 Εισαγωγή σε Τυχαία Σήματα και Συστήματα
ΗΜΜΥ 306 Εργαστήριο Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Διατάξεων
ΗΜΜΥ 307 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
ΗΜΜΥ 313 Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 316 Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
ΗΜΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού
ΗΜΜΥ 324 Τυχαία Σήματα και Συστήματα
ΗΜΜΥ 333 Ηλεκτρομαγνητική και Οπτική Μηχανική
ΗΜΜΥ 340 Μηχανική Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος
ΗΜΜΥ 341 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
ΗΜΜΥ 358 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 359 Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών
ΗΜΜΥ 370 Εισαγωγή στην Βιοιατρική Μηχανική
ΗΜΜΥ 407 Σχεδιασμός VLSI με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
ΗΜΜΥ 408 Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs
ΗΜΜΥ 424 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
ΗΜΜΥ 425 Εισαγωγή στην Ρομποτική
ΗΜΜΥ 435 Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
ΗΜΜΥ 438 Μικροκυματικά Κυκλώματα
ΗΜΜΥ 473 X 665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων
HMMY 624 Αρχές Ψηφιακών Επικοινωνιών
HMMY 627 Μηχανική Όραση
HMMY 631 Θεωρία Συστημάτων
ΗΜΜΥ 634 Ευφυή Συστήματα Eλέγχου
ΗΜΜΥ 645 Οπτική και Φωτονική
ΗΜΜΥ 649 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Θεωρεία Κεραίων
ΗΜΜΥ 651 Προχωρημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι
ΗΜΜΥ 653 Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
ΗΜΜΥ 654 Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών
HMMY 660 Έλεγχος για VLSI
ΗΜΜΥ 681 Λειτουργία και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος
ΗΜΜΥ 686 Εξειδικευμένα Θέματα ΗΜΜΥ
HMMY 687 Κτιριακή Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
ΗΜΜΥ 701 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (M.Sc. and Ph.D.)
ΗΜΜΥ 704 Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (M.Sc. and Ph.D.)
ΗΜΜΥ 723/724 M.Eng.Study
ΗΜΜΥ 900 Erasmus