Όλες οι ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος επιβλέπονται από το Συμβούλιο Τμήματος, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς και τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Συμβούλιο της Πολυτεχνικής Σχολής και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, και εκπρόσωπους των φοιτητών. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από έναν αριθμό επιτροπών που εστιάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας του Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος και των διάφορων επιτροπών είναι τα εξής:

Συμβούλιο Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Χρυσόστομος Νικόπουλος
Αντιπρόεδρος Τμήματος Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους

Μέλη Συμβουλίου Τμήματος:

Γιώργος Η. Γεωργίου Καθηγητής
Χρίστος Παναγιώτου Καθηγητής
Μάριος Πολυκάρπου Καθηγητής
Σταύρος Ιεζεκιήλ Καθηγητής
Γεώργιος Έλληνας Καθηγητής
Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Καθηγητής
Χριστόφορος Χατζηκωστής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πίτρης Καθηγητής
Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιούλιος Γεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής
Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Μιχαήλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεοχάρης Θεοχαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Κρικίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρυσόστομος Νικόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεμιστοκλής Χαραλάμπους Επίκουρος Καθηγητής
Μάρκος Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής
Στέλιος Τιμοθέου Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσάφης Αντρέου Λέκτορας
 

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Αντρέας Έλληνας Γιώργος Παφίτης
Νεόφυτος Νεοφύτου Μαρία Ανδρέου
Γιώργος Καλλίσιης Μαριάννα Χριστοφόρου
 

 
Επιτροπές
Επιτροπή Προπτυχιακών Προγραμμάτων Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων και Ιστοσελίδας
Κωνσταντίνος Πίτρης
Πρόεδρος
Χριστόφορος Χατζηκωστής Πρόεδρος 
Πρόεδρος
Μέλος
Θεοχάρης Θεοχαρίδης
Μέλος
Μαρία Μιχαήλ
Μέλος
Μέλος
Ματθαίος Παντελή
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Χρυσάφης Ανδρέου
Μέλος
   
 
 
Επιτροπή Εργαστηρίων, Χώρων και Ασφάλειας Επιτροπή Εκδόσεων Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
   
Μέλος
Μαρία Μιχαήλ
Μέλος
   
 
 
Επιτροπή ERASMUS Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος  
Πρόεδρος
Πρόεδρος
   
 
 
Εκπρόσωπος Τμήματος στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός"
 
Εκπρόσωπος Τμήματος στο Διατμηματικό Δευτερεύων Προπτυχιακό Πρόγραμμα "Βιοιατρικής"
 
Συντονιστής Διεθνών Σχέσεων
Θεοχάρης Θεοχαρίδης