Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δημιουργήθηκε το 2002. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να καθιερώσουμε υψηλής ποιότητας έρευνα και συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες. Από το Σεπτέμβριο του 2018 έχουμε 18 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με πλήρη απασχόληση, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα λίγα χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 350 προπτυχιακούς φοιτητές. Το χαρακτηριστικό μας είναι ότι επιδιώκουμε την αριστεία, και οι σπουδαστές μας αποτελούν ουσιώδες μέρος της προσπάθειας αυτής. Τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της ύπαρξής μας, το Τμήμα μας εξασφάλισε πάνω από 100 ερευνητικά προγράμματα και χορηγίες στους τομείς αυτούς, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50 εκ. ευρώ. Αυτή η επιτυχία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι ουσιώδους σημασίας για την επιδίωξή μας να καταστούμε στο μέλλον ένα ηγετικό κέντρο ηλεκτρολογίας και μηχανικής υπολογιστών στην Ευρώπη. Έχουμε ευτυχήσει να έχουμε ένα καλό μίγμα συνεχώς ανερχόμενων νέων ακαδημαϊκών μαζί με ανώτερο ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει εκτεταμένη πείρα σε διάφορα σημαντικά πανεπιστήμια. Όλο το ακαδημαϊκό μας προσωπικό αποτελείται από δραστήριους ερευνητές, με εργασίες που δημοσιεύονται σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά και διασκέψεις, και έχει ισχυρή δέσμευση στη διδασκαλία που καθοδηγείται από την έρευνα. Το διεθνές γόητρο του ακαδημαϊκού προσωπικού μας αντανακλάται στο μεγάλο αριθμό αναφορών που γίνονται σε αυτό και τις σημαντικές θέσεις που κατέχει, όπως Αρχισυντάκτες και Βοηθοί Αρχισυντάκτες σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και εκλελεγμένοι πρόεδροι σε τεχνικούς συνδέσμους. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να εμπνέει και να είναι παραγωγικό για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εργασία. Οι δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στην:

 

 • Βιο-ιατρική Μηχανική
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σχεδιασμό Ψηφιακού Υλικού και Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Ηλεκτρονικά
 • Συστήματα Πληροφορικής
 • Συστήματα Οργάνων, Αισθητήρες, και Νανοτεχνολογία
 • Ευφυή Συστήματα και Συστήματα Ελέγχου
 • Μικροκύματα και Φωτονική
 • Ισχύς και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Σχεδιασμό Αξιόπιστων Συστημάτων

 

Γεώργιος Έλληνας
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου