Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα για τον μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ έχουν ορισθεί στα 5125 Ευρώ (2999,53 Λ.Κ.). Τα δίδακτρα για τον Διδακτορικό τίτλο σπουδών ποικίλουν, και εξαρτώνται από την διάρκεια των σπουδών και τα μαθήματα που έχουν ληφθεί από τον φοιτητή. Συγκεκριμένα, κάθε μάθημα έχει δίδακτρα 427 Ευρώ (249,91 Λ.Κ.), και κάθε ένα από τα τέσσερα υποχρεωτικά ερευνητικά στάδια έχει δίδακτρα 854 Ευρώ (499,82 Λ.Κ.). Κάθε επιπλέον εξάμηνο έχει δίδακτρα 170 Ευρώ (99,50 Λ.Κ.).
Με απόφαση του Τμήματος ΗΜΜΥ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αιτηθούν μερική επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πλήρους φοίτησης δικαιούνται επιστροφή μέχρι του 80%, και οι φοιτητές μερικής φοίτησης επιστροφή μέχρι του 40% των διδάκτρων. Η επιστροφή γίνεται εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια στο Τμήμα, και εφόσον από την αίτηση που καταθέτει ο φοιτητής προκύπτει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και για ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός του Τμήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.