• Τα δίδακτρα για κάθε Κύπριο φοιτητή ή φοιτητή που προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε 1708 Ευρώ (999,65 Λ.K) ανά εξάμηνο και καταβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα 3.417 Ευρώ (1.999,88 Λ.K.) ανά εξάμηνο.