Οδηγός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

**Το πρόγραμμα είναι δίγλωσσο και απαιτεί πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής.**

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που επιζητούν εξειδικευμένες γνώσεις που θα βοηθήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για την αίτηση:

Ηλεκτρονική αίτηση

*******************************************************************

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα απαιτεί 90 πιστωτικές μονάδες και φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Οι 90 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε εννέα μαθήματα και διατριβή. Συγκεκριμένα:
 
1. Υποχρεωτικά μαθήματα (52,5 π.μ.)
 
1ο εξάμηνο
ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 662 Μακροοικονομικά (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
 
2ο εξάμηνο
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικομετρία (7,5 π.μ.)
ένα μάθημα επιλογής (6-7,5π.μ.)
 
3ο εξάμηνο
ένα μάθημα επιλογής (6-7,5π.μ.)
OIK 698 Διατριβή Μάστερ (24 π.μ.)
 
2. Μαθήματα επιλογής (13,5-15 π.μ.)
 
 Δύο μαθήματα από τον πιο κάτω κατάλογο:
 
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία (7 π.μ.)
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις (7 π.μ.)
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια (7 π.μ.)
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΄Ερευνα Κεφαλαιαγορών (7 π.μ.)
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 π.μ.)
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα και τις Χρηματαγορές της Κύπρου (6 π.μ.)
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (6 π.μ.)
ΛΟΧ538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής (6 π.μ.)
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
 
Σε περίπτωση που τα εννέα μαθήματα υπολείπονται των 66 π.μ. οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν και να εγγραφούν στο ΟΙΚ695 Σεμινάριο Οικονομικής ΄Ερευνας 1,5 π.μ. για να συμπληρωθούν οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.