Συμβούλιο Τμήματος
 
Πρόεδρος
 
 
Αντιπρόεδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέλη
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπρόσωποι Φοιτητών
 
     
Χριστάκης Ζαβράντωνα
 
Μαριλένα Θεοφάνους
 
Κωνσταντίνος Μαγνήτης
 
Ευρυδίκη Μιχαήλ
 
Τιμοθέα Οικονομίδου

Αντρέας Τζιαμαλής
 
 Στέλιος Χατζηστυλιανού

 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Τμηματικές Επιτροπές
 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
 
Συντονιστής
 
Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
Υπεύθυνη Τοποθέτησης σε Οργανισμούς
 
Υπεύθυνος ΜΘΟΚ
 
Υπεύθυνη YUFE
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
 
Συντονιστής - Υπεύθυνος ΜΟΙΑ-PhD
 
Υπεύθυνος ΜΝΧΡ
 
Υπεύθυνος MBehEcon
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Έρευνας
Ερευνητική πολιτική, βραβεία έρευνας, ερευνητική χρηματοδότηση
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Διασύνδεσης με την Κοινωνία
Ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, εκδηλώσεις
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
  
Επιτροπή Υποστήριξης Έρευνας
 
Συντονιστής και
Υπεύθυνος Σεμιναρίων
 
Υπεύθυνη Σεμιναρίων
 
 
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
 
 
Υπεύθυνος Δοκιμίων Εργασίας
 
 
 
 
 
Επιτροπή Διαχείρισης του Εργαστηρίου Πειραμάτων LExEcon
 
Συντονιστής
 
 
 
ex officio
 
 
 
Επιτροπή Peer Review
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Mentoring
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας