Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Εκ μέρους του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του Τμήματος, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι σήμερα, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές Τμήμα και έχει ήδη παραδώσει στην κοινωνία περίπου δυο χιλιάδες αποφοίτους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επαρκώς καταρτισμένοι ...περισσότερα
2005 1sEPA5sprodimotiki4s