Το Τμήμα Eπιστημών της Αγωγής προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα (με αλφαβητική σειρά):
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ        Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (έναρξη προγράμματος  Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22, 90 ects) 
Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22, 90 ects)
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, 90 ects)
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση (έναρξη προγράμματος Χειμερινο Εξάμηνο 2020-21, 90 ects)
Επιστήμες της Αγωγής με Κατευθύνσεις:
 • Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Νηπιοσχολική Αγωγή
 • Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής 
(αναμένεται αξιολόγηση προγράμματος από ΔΙΠΑΕ)
 Μαθηματική Παιδεία (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22)
 • Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία
(έναρξη προγράμματος Χειμερινο Εξάμηνο 2019-20, 90 ects)
 Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό, διεπιστημονικό, αυτοχρηματοδοτούμενο) (αναμένεται αξιολόγησης προγράμματος από ΔΙΠΑΕ 14/5/21)
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΆ        Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξαμηνο 2021-22, 273 ects)
Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση (έναρξη προγράμματος Χειμερινό εξάμηνο 2021-22, 273 ects)
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, 273 ects)
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, 273 ects)
Επιστήμες της Αγωγής με Κατευθύνσεις:
 • Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Νηπιοσχολική Αγωγή
 • Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 • Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Θρησκευτική Παιδεία
(αναμένεται αξιολόγηση προγράμματος από ΔΙΠΑΕ)
Μαθηματική Παιδεία (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22, 273 ects)
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον (έναρξη προγράμματος Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20, 273 ects)
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό, διεπιστημονικό, αυτοχρηματοδοτούμενο) (αναμένεται αξιολόγηση προγράμματος από ΔΙΠΑΕ 14/5/21)
 
 
 
Οδηγός σπουδών: 
 • Πληροφορίες για τη δομή των προγραμμάτων και τις περιγραφές των μαθημάτων υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών: www.ucy.ac.cy/publications/el 
 • Το Πανεπιστημίου Κύπρου εκδίδει τον Οδηγό Σπουδών κάθε δύο χρόνια
 • Ο Οδηγός Σπουδών 2019-2020 αναφέρει ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα μάστερ πιστοποιούνται με 120 ECTS αλλά τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΔΙΠΑΕ πιστοποιούνται με 90 ECTS.
 • Ο αναθεωρημένος Οδηγός Σπουδών, με τις απαραίτητες αλλαγές στα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ, θα εκδοθεί το 2022.
 • Για τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΔΙΠΑΕ, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να συμβουλεύονται τη δομή των προγραμμάτων, όπως αυτή φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.
 • Για τα υπόλοιπα προγράμματα, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών 2019-2020: www.ucy.ac.cy/publications/el
 
 
Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενημερώνεστε επίσης ότι στο www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-studies-regulations

θα βρείτε την πολιτική σύστασης της τριμελούς και της πενταμελούς επιτροπής για την υποστήριξη της ερευνητικής
πρότασης και της διατριβής των διδακτορικών φοιτητών.

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Μάστερ

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Διδακτορικού