Κάθε ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνεται ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα γίνονται δεκτοί στα πιο κάτω προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.

  • Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
  • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
  • Επιστήμες της Αγωγής
  • Μαθηματική Παιδεία
  • Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
  • Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
  • Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος
  • Γλώσσα και Εκπαίδευση
  • Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
  • Σπουδές Φύλου

 

Σημ.: Περισσότερες λεπτομέριες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών  http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/