Αίθουσα Α014 Κτήριο Καλλιπόλεως (Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ζαχαρίας Ζαχαρία
(χωρητικότητα αίθουσας:  30 θέσεις), 5 ΗΥ, projector, printer
τ.μ. 69.76
 
Αίθουσα  B007, Κτήριο Καλλιπόλεως (Mάθηση της Περιβαλλοντικής Επιστήμης)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κορφιάτης
(χωρητικότητα αίθουσας:  20 θέσεις), 6 ΗΥ, projector, printer
τ.μ. 52.07
 
Αίθουσα  Ε115, Κτήριο Καλλιπόλεως (Παιδαγωγικό Εργαστήριο “Λούλα και Λητώ Παπαχριστοφόρου”)
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Νίκη Τσαγγαρίδου,  Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σταυρούλα Φιλιππου, Σταυρούλα Κοντοβούρκη
(χωρητικότητα αίθουσας:  44 θέσεις χωρίς των εξοπλισμό και 25 θέσεις με εξοπλισμό)
τ.μ. 45.75
 
Αίθουσα ΚΟΔ02 109-110 (Μουσικής), Πανεπιστημιούπολη
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Νόπη  Τηλεμάχου
(χωρητικότητα αίθουσας:  35 θέσεις), 2 HY, projector, Printer
τ.μ. 54.30 (109) και τ.μ. 62.52 (110)
 
Αίθουσα  Πτέρυγα Β 001  , Κτήριο Καλλιπόλεως (Σχεδιασμού και Τεχνολογίας)
Συστέγαση με Διδακτικό Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Τεχνολογίας
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ζαχαρίας Ζαχαρία
(χωρητικότητα αίθουσας:  22  θέσεις), 5 ΗΥ, projector, printer
τ.μ. 67.12
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β002 , Κτήριο Καλλιπόλεως (Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(χωρητικότητα αίθουσας:  30 θέσεις), 5 ΗΥ, projector, printer
τ.μ. 50.59
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β 003 και Β006 (Εικαστικές Τέχνες) , Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνη Εργαστηρίου:  Άντρη Σάββα
(χωρητικότητα αίθουσας:  30 θέσεις), 5 ΗΥ, printer, projector
τ.μ.50.59 (Β003)  και τ.μ. 40.07 (Β006)
 
Αίθουσα Πτέρυγα Β005  (Μαθηματικών) , Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Χρίστου και Δήμητρα Πίττα
(χωρητικότητα αίθουσας 30), 25 ΗΥ,Projector, Printer
τ.μ. 50.59
 
Αίθουσα Πτέρυγα Ε002  (Ενιαίας Εκπαίδευσης) , Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνες Εργαστηρίου: Ελένη Φτιάκα και Συμεωνίδου Σιμώνη
(χωρητικότητα αίθουσας 30), 10 ΗΥ,Projector, Printer
τ.μ. 69,55
 
Αίθουσα Πτέρυγα Ε005  (Εκπαιδευτική Τεχνολογία) , Κτήριο Καλλιπόλεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αγγελή Χαρούλα
(χωρητικότητα αίθουσας 30), 31 HY, Projector, Printer
τ.μ. 77,53
 
ΤΗ 101 κτήριο Θεοφανίδης , οδός Δράμας 11-13 (Ερευνητικό εργαστήριο ΕΕΝΑ)
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ελένη Λοϊζου
(χωρητικότητα αίθουσας 30), 2 ΗΥ,Projector, Printer
τ.μ. 67,00