5 από τα 6 έργα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής» - «Νέοι Επιστήμονες» στο ΠΚ

Κενές θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

21o Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου