Λόγος και Αντίλογος

Εκπομπή 2: Oι ψυχολογικές και συμπεριφορικές προεκτάσεις της πανδημίας
Δρ Μαρία Καρεκλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
Δρ  Άγγελος Κασσιανός, Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας και Ψυχολόγος Υγείας


 
Εκπομπή 1: Μαθήματα Ζωής
Σταύρος Σ. Φωτίου, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Αγωγής