Το ενημερωτικό δελτίο «Οικονομική Έρευνα» κυκλοφορεί από το 2004 και το περιεχόμενό του βασίζεται, κυρίως, στην έρευνα που διεξάγει το ΚΟΕ.  Παρουσιάζει συνοπτικά και σε απλή γλώσσα τα αποτελέσματα της έρευνας και παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στα σχετικά Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης και άρθρα στο περιοδικό Cyprus Economic Policy Review.  Παράλληλα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για εξελίξεις στο ΚΟΕ και το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο.

 

 Newsletter October 2013 1

 

Αρχείο Παλαιότερων Τευχών