Το ΚΟΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IMD εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness Yearbook, το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, κυρίως των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το ΚΟΕ ως συνεργαζόμενος φορέας του IMD και έχει ως κύρια αποστολή να συμβάλλει στη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων για την Κύπρο.

 
Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2019

Η Κύπρος κατατάσσεται 41η από τις 63 χώρες σε όρους ανταγωνιστικότητας, παραμένοντας στην ίδια θέση όπως και το 2018. Σε σχέση με πέρσι, η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε στις κατηγορίες της οικονομικής επίδοσης και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, το 2019 η Κύπρος υποχώρησε στην κατάταξη στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του κράτους και της υποδομής.  Διαβάστε περισσότερα