Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1

2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

 

Γραμματεία Κοσμητείας