Κοσμήτορας
 
 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 
 
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 
 
Εκπρόσωποι Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 

Λεωνίδας Λεωνίδου
Ηρακλής Βλαδιμήρου

Εκπρόσωποι Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 

Λένος Τριγιώργης
Μάριος Παναγίδης

Εκπρόσωποι Τμήματος Οικονομικών
 

Έλενα Ανδρέου
Άντρος Κούρτελλος

Εκπρόσωποι Φοιτητών
 

Νεκτάριος Κυριάκου
Μαρία Παύλου
Αδάμος Κωνσταντίνου