Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.deanphil.uoa.gr/ 

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
http://www.auth.gr/univ/faculties/contents/phil_el.html 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
http://www.uoi.gr/en/philosophy.php

Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.uoc.gr