Εκτύπωση
           Oι Τελετές Αποφοίτησης για τους προπτυχιακούς αποφοίτους θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία του κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη ως εξής:
 
 
 
 
 Ενοικίαση ή Αγορά Τηβέννου Σχεδιάγραμμα Χώρου Τελετών Αποφοίτησης 
        
Ημερομηνία παραλαβής παραγγελιών την επόμενη
μέρα της Τελετής Αποφοίτησής σας
Αιθουσες συγκέντρωσης Αποφοίτων
(Θα ανακοινωθεί αργότερα) 
 

graduates1