Εκτύπωση
           Oι Τελετές Αποφοίτησης για τους προπτυχιακούς αποφοίτους θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία του κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη ως εξής:
 
 
 
 Ενοικίαση ή Αγορά Τηβέννου
  • Παραγγελία Φωτογραφιών
  • Παραγγελία DVD
Σχεδιάγραμμα Χώρου Τελετών Αποφοίτησης 
Ηλεκτρονική Παραγγελία Αναλυτικών
Βαθμολογιών και Μετάφρασης Πτυχίου
              (Η διαδικασία θα ανακοινωθεί αργότερα)
Αιθουσες συγκέντρωσης Αποφοίτων
(Θα ανακοινωθεί αργότερα) 
 

graduates1