ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
 
 
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
 
Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε εκδώσει φοιτητική ταυτότητα και έχετε εγγραφεί στα μαθήματα, ακουληθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 
1. Πριν υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ Σημ: Για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να υποβάλετε τον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή βεβαίωση μόνιμης διαμονής που έχετε υποβάλει και τον Σεπτέμβριου του 2020, καθώς έχει διάρκεια ένα χρόνο.  
 
2. Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε εδώ.  Για λόγους πιο γρήγορης επεξεργασίας των αιτημάτων σας, παρακαλώ όπως υποβάλλετε τα έγγραφα σας μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ, εκτός αν λάβετε μήνυμα ότι το αίτημα σας έχει απορριφθεί.