Μήνυμα Καλωσορίσματος
Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (YΣΦM), σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα ή τη συνέχεια των σπουδών σας!
 
  
 
Με μεγάλη μου χαρά σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής!
 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής υπάγεται στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Οι εργασίες του εστιάζονται στη λειτουργία των Φοιτητικών Ομίλων, προώθηση του εθελοντισμού, διοργάνωση αιμοδοσιών, προκήρυξη βραβείων, υποτροφιών και σίτιση Ελλαδιτών και Ελλήνων της Διασποράς.
 
Η φοιτητική ζωή είναι αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας σε ένα πανεπιστήμιο. Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής δίνει στους φοιτητές τις ευκαιρίες και τα εργαλεία για να γευτούν αυτή την εμπειρία μέσα από την ενασχόληση τους με τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και τα κοινά. Πάρε την ευκαιρία στα χέρια σου!
 
Μάρθα Ιωάννου
Λειτουργός Γραφείου Φοιτητικής Ζωής
 
Βραβεία
 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής είναι υπεύθυνο για την προκήρυξη βραβείων τα οποία προσφέρονται κάθε χρόνο από χορηγούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέτοια Βραβεία είναι τα εξής:

Bραβείο «Έλλης Παναγιώτη Mαλλή» (€1500)

Το Βραβείο «Έλλης Παναγιώτη Μαλλή» ύψους €1,500 απονέμεται από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή «Η Παναγία της Λύσης», στη μνήμη της Έλλης Παναγιώτη Μαλλή, στον εκτοπισμένο τελειόφοιτο φοιτητή πρώτου πτυχίου με την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, δεδομένου ότι προέρχεται από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Ιούλιο στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Ισόγειο Κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πανεπιστημιούπολη) και στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb

 Bραβείο Kοινωνικής Προσφοράς «Pοταριανού Oμίλου Λευκωσίας Λευκοθέα» (€1000)

Τα δύο Βραβεία «Κοινωνικής Προσφοράς Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία-Λευκοθέα» ύψους €500 το καθένα,  απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τα εξής κριτήρια:

- Συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες ανθρωπιστικού χαρακτήρα
- Αξιόλογη συμβολή σε οργανισμούς φιλανθρωπικού χαρακτήρα
- Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών ομίλων

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η παρουσία σε συνέντευξη.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Μάρτιο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, στο Ισόγειο του Κτιρίου 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο www.ucy.ac.cy/fmweb.

Βραβείο «Σταύρου Αγγελίδη» (€850)

Το Βραβείο «Σταύρου Αγγελίδη» ύψους €850 απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τα εξής κριτήρια:

- Δημοσίευση άρθρου στην κατηγορία της διερευνητικής δημοσιογραφίας . Το άρθρο θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο ή σε έντυπα του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και σε φοιτητικά περιοδικά.
- Συνέπεια σκέψης
- Ποιότητα γραπτού λόγου
- Δομή κειμένου
- Ικανότητα ανάλυσης
- Πρωτοτυπία προσέγγισης

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο δύο άρθρα από τα οποία θα βραβευθεί μόνο για το ένα και όχι για το σύνολο του έργου. Επίσης, τονίζεται ότι το άρθρο δεν θα πρέπει να έχει φιλοσοφικό χαρακτήρα αλλά διερευνητικό για το οποίο έχει προηγηθεί έρευνα.

Το άρθρο μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό έχει δημοσιευθεί πρέπει να υποβάλλονται κάθε Απρίλιο στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.
 
Βραβείο Πόπης Παπαχριστοφόρου-Κυριακοπούλου (€1700)
 
Το Βραβείο «Πόπης Παπαχριστοφόρου Κυριακοπούλου» ύψους €1.700 απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τα εξής κριτήρια:
 
- Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
- Αξιόλογη συμμετοχή σε προγράμματα ή δραστηριότητες κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα
- Οικονομική Κατάσταση Οικογένειας
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η παρουσία σε συνέντευξη.
 
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Μάρτιο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, στο Ισόγειο του Κτιρίου 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο www.ucy.ac.cy/fmweb.
 
Βραβείο Ελένης Ομήρου (€1000)
 
Το Βραβείο Ελένης Ομήρου ύψους €1000 απευθύνεται σε τελειόφοιτο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό (επιπέδου μάστερ) φοιτητή με βάση τα εξής κριτήρια:
 
-  Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (Τμήμα Νομικής ή Τμήμα Ψυχολογίας ή Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ή Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).
- Αξιόλογη συμμετοχή σε προγράμματα ή δραστηριότητες κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα τα τελευταία 4 χρόνια.
- Οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
- Πρόοδος που θα επιδείξει ο φοιτητής από το 1ο μέχρι και το τελευταίο έτος των σπουδών του με βάση το Σταθμικό Μέσο Όρο της αναλυτικής του βαθμολογίας. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (επιπέδου μάστερ) λαμβάνεται υπόψη η αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η παρουσία σε συνέντευξη.
 
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Μάρτιο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, στο Ισόγειο του Κτιρίου 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο www.ucy.ac.cy/fmweb.
 
Βραβείο Εθελοντισμού εις μνήμην Έλενας Μαϊμάρη (€2000)
 
Το Βραβείο Εθελοντισμού εις μνήμην Έλενας Μαϊμάρη ύψους €2000  απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τα εξής κριτήρια:
 
- Ενεργά μέλη του Προγράμματος Εθελοντών Φοιτητών (ΠΕΦ) της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Αξιόλογη εθελοντική δράση κοινωνικού/ανθρωπιστικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος Εθελοντών Φοιτητών (ΠΕΦ) της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
-  Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η παρουσία σε συνέντευξη.
 
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται κάθε Μάρτιο από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, στο Ισόγειο του Κτιρίου 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο www.ucy.ac.cy/fmweb.
 

Υποτροφίες Ελλαδιτών Φοιτητών

Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο επτά υποτροφίες (μία σε κάθε Σχολή) ύψους €3500 η καθεμία σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο έτος είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστο 6,5 (Λία Καλώς) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι δικαιούχοι των υποτροφιών ενημερώνονται τηλεφωνικώς  και έχουν προσωπική συνάντηση με τη Λειτουργό του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να πάρουν την υποτροφία τους. Η ενημέρωση στους δικαιούχους πραγματοποιείται κάθε Ιανουάριο και αφού οι δικαιούχοι φοιτήσουν για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής αποστέλλει όλα τα στοιχεία των πρωτευσάντων Ελλήνων φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στη συνέχεια γίνεται έμβασμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φοιτητών.
 
Υποτροφίες Ελλήνων και Κυπρίων της Διασποράς
 
Οι Έλληνες και Κύπριοι της Διασποράς που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δυνατό να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με €3500 το χρόνο αφού υποβάλουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής. Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο που πραγματοποιείται, τα στοιχεία των φοιτητών αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για έγκριση.
 
Η Υποτροφία παραχωρείται σε προπτυχιακούς φοιτητές για τα τέσσερα έτη σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο έτος είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστο 5 ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής χάσει την υποτροφία του λόγω χαμηλής βαθμολογίας διατηρεί το δικαίωμα να την επαναδιεκδικίσει την επόμενη χρονιά νοουμένου ότι ο σταθμικός μέσος όρος του έχει αυξηθεί πάνω από 5.
 
Σίτιση Ελλαδιτών Φοιτητών και Ελλήνων της Διασποράς
 
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγό υποβολής αίτησης και οδηγό χρήσης κουπονιών σίτισης, παρακαλώ πατήστε εδώ: Σίτιση Ελλαδιτών Φοιτητών και Ελλήνων της Διασποράς

Φοιτητικοί Όμιλοι
 
Ένας αριθμός φοιτητικών ομίλων συμπληρώνει τη ζωή στην Πανεπιστημιούπολη και παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχολούνται με τα εξω-πανεπιστημιακά ενδιαφέροντα και χόμπι τους.
Οι όμιλοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως η μουσική, ο χορός, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι καλές τέχνες, η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός κ.τ.λ.
 
Οι φοιτητικοί όμιλοι που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σήμερα είναι:
 • Όμιλος Αρχαιολογίας
 • Δημοσιογραφικός Όμιλος
 • Όμιλος Ελληνικής Γλώσσας και Ξένων Πολιτισμών
 • Όμιλος Διεθνών Φοιτητών
 • Όμιλος Εθελοντών
 • Όμιλος Επιτραπέζιων Παιχνιδιών
 • Θεατρικός Όμιλος
 • Κινηματογραφικός Όμιλος
 • Όμιλος Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Κριτικής
 • Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (Κ.Ο.Ε.Ε)
 • Μουσικός Όμιλος Τερψιχορίας
 • Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης
 • Όμιλος ΛΟΑΤ
 • Όμιλος Πληροφορικής
 • Νομικός Όμιλος
 • Περιβαλλοντικός και Φιλοζωϊκός Όμιλος
 • Όμιλος Τουρκικών Θεμάτων
 • Όμιλος Λογοτεχνίας
 • Όμιλος Τέχνης
 • Όμιλος Φιλοσοφίας
 • Φωτογραφικός Όμιλος
 • Χορευτικός Όμιλος
 • Όμιλος Ψυχολογίας
Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων διοργανώνει κάθε Σεπτέμβριο, στην κεντρική αυλή του Πανεπιστημίου, Βραδιά Ομίλων κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ενέργειες του κάθε ομίλου και να γίνουν μέλη σε αυτούς.
 
Επίσης το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής ετοιμάζει Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε Ομίλους για φοιτητές, που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Τα πιστοποιητικά αυτά ενισχύουν την εικόνα των φοιτητών στην αγορά εργασίας αλλά και σε αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές.
 
Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη ή και να ιδρύσουν τον δικό τους Όμιλο καθ΄όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς επικοινωνώντας τηλεφωνικώς ή με email με τη Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων ή με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.
 
Γραφείο Φοιτητικής Ζωής : 22894066, 22894056
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
                                                      
Συνεργασία με Εξωτερικές Οργανώσεις και Φιλανθρωπικά Σωματεία
 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής και η Συντονιστική Επιτροπή των Ομίλων συνεργάζεται με διάφορους συνδέσμους και πραγματοποιούν μαζί τους εράνους όπως π.χ Ραδιομαραθώνιος, Πορεία Χριστοδούλας, Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων κτλ.
 
Αιμοδοσίες
 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διοργανώνει κάθε χρόνο οκτώ αιμοδοσίες.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εισδοχή Φοιτητών  Συνήθεις Ερωτήσεις 
 
 
 
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται 30 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που οδηγούν σε 40 τίτλους προπτυχιακών σπουδών απο 22 διαφορετικά Τμήματα και 8 Σχολές. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται απο δυο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και στην Ιατρική Σχολή δώδεκα εξάμηνα σπουδών. Το Σύστημα Σπουδών βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η παρακολούθηση μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σήμερα φοιτούν γύρω στους 5.300 προπτυχιακούς φοιτητές.  
 

                   

 Pic ucy
                      
                                                     
  Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά ,
Τ.Θ. 20537,
1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 
Τηλ.: 00357 - 22 89 40 21
Φαξ: 00357 - 22 89  53 77
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
FB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης 
  
Στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης μπορούν να αποταθούν φοιτητές/τριες με αναπηρίες προβλήματα υγείας καθώς και κοινωνικά προβλήματα για να συζητήσουν με εχεμύθεια θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους  και εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών τους  (π.χ. παραχώρηση εύλογων προσαρμογών).
 
 
Σκοπός του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης 
 
Σκοπός του Γραφείου είναι να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμοδιων Επιτροπών του Πανεπιστημίου οι οποίες στηρίζονται α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999» β) τους κανονισμούς «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2001 και του 2013», γ) τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία, ε) το διαθέσιμο κονδύλι στήριξης και δ) τις Πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου  τους /τις Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Στήριξης των Τμημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις.  Καταβάλλεται  ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης όλων των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου.
 
 
 Οικονομική Στήριξη Φοιτητών
 
Φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση και βοήθεια στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης. Κάθε χρόνο αριθμός φοιτητών/τριών ενισχύεται οικονομικά από το Ταμείο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και από άλλα εξωτερικά ταμεία μετά από εισήγηση του Σωματείου.
 
Μπορείς να υποβάλεις αίτηση για οικονομική βοήθεια από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε Οκτώβριο, μετά από σχετική ανακοίνωση στις πινακίδες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
 
Άλλα Κρατικά Οικονομικά Βοηθήματα:
 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: www.cyscholarships.gov.cy
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Όλες οι πληροφορίες και η αίτηση για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα) βρίσκονται εδώ.

Επικοινωνία
 
Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης Γραμματειακή Υποστήριξη
Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου
Τηλ.: 22894052
Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Άντια Ρούσου
Τηλ.: 22894051
Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Άρτεμις Χαραλάμπους
Τηλ.: 22894047
Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Χρήσιμες Συνδέσεις 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) Ηλ. Διεύθ.: www.kysoa.org.cy 
Τηλ.: 22318465, 22311602
 
Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) Τηλ.: 22 813382
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠAΚ) Τηλ.: 22 496494
Σχολή Κωφών
Τηλ.: 22305422, 22305425
Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου (ΟΚΚ) Τηλ.: 22 464196
Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης Ηλ. Διεύθ.: http://www.mscyprus.org.cy 
Τηλ.: 22590949, 25573661
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Ηλ. Διεύθ.: www.mlsi.gov.cy/dsid 
Τηλ.: 22815015
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
 
http://www.oeb.org.cy/ergodotisi-atomon-anapiria-stin-anoichti-agora-ergasias-meso-programmaton-stirixis/?platform=hootsuite
 

 

 ASKlogo
 
 
 
Υπεύθυνος Λειτουργός:
 
Άδωνις Κλεάνθους  22 89 4032 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λειτουργός Πανεπιστημίου:
Θέα Γεωργίου  22 89 4195  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  
Η αποστολή του γραφείου είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των λογισμικών συστημάτων της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), παρέχοντας την αναγκαία λειτουργική και τεχνική υποστήριξη.
 
Λειτουργική και Τεχνική Υποστήριξη συστήματος Banner Student System
Το Σύστημα Banner Student χρησιμοποιείται από την ΥΣΦΜ για τη διαχείριση των φοιτητικών στοιχείων.
 
Λειτουργική και Τεχνική Υποστήριξη συστήματος BannerWeb
Το σύστημα BannerWeb αποτελείται από τα δύο web modules Self-Service for Student και Self-Service for Faculty τα οποία χρησιμοποιούνται από τους Φοιτητές και τους Ακαδημαϊκούς αντίστοιχα. Πατήστε εδώ για οδηγούς χρήσεως του BannerWeb.
 
Self-Service for Student
Μία από σημαντικότερες λειτουργίες που παρέχει η εφαρμογή Self-Service for Students είναι η πραγματοποίηση των εγγραφές σε μαθήματα από τους φοιτητές μέσω του διαδικτύου.
 
Επίσης, η εφαρμογή δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα πρόσβασης:
 • σε όλα τα Ακαδημαϊκά τους στοιχεία
 • στα προσωπικά τους στοιχεία
 • στον Κατάλογο Μαθημάτων
 • στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Self-Service for Faculty
Οι σημαντικότερες λειτουργίες που παρέχει η εφαρμογή Self-Service for Faculty στους Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκούς Συμβούλους είναι:
 
Εκτός από τη δυνατότητα καταχώρησης των τελικών βαθμολογιών, η εφαρμογή παρέχει στους Διδάσκοντες τη δυνατότητα πρόσβασης:
 • σε στοιχεία, όπως καταλόγους φοιτητών, αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, αριθμό θέσεων κ.λ.π, που αφορούν τα ακροατήρια που διδάσκουν το τρέχον εξάμηνο ή έχουν διδάξει σε προηγούμενα εξάμηνα
 • στο ιστορικό των διδακτικών τους υποχρεώσεων
 • στα προσωπικά τους στοιχεία
 • στον κατάλογο των μαθημάτων
 • στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Επίσης, η εφαρμογή παρέχει στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ακαδημαϊκά στοιχεία των φοιτητών που συμβουλεύουν.
 
Άλλα συστήματα για τα οποία παρέχεται Λειτουργική και Τεχνική Υποστήριξη:
 • Banner Reports
 • Καταρτισμού Προγράμματος Εξετάσεων
 • Καταχώρισης αιτήσεων και κατανομή θέσεων σε Ελλαδίτες Φοιτητές
 • Καταχώρισης αιτήσεων και κατανομή θέσεων σε Φοιτητές με Ειδικά Κριτήρια
 • Καταχώρισης αιτήσεων και κατανομή δωματίων των Φοιτητικών Εστιών σε δικαιούχους αιτητές
 • Μεταφράσεων
 • Οικονομικά Βοηθήματα προς τους Φοιτητές
 • Μετεγραφές Φοιτητών
Επίσης, το γραφείο Πληροφορικών Συστημάτων της ΥΣΦΜ είναι υπεύθυνο για:
 • τη δημιουργία μηχανογραφημένων καταστάσεων και βεβαιώσεων για τις ανάγκες της ΥΣΦΜ
 • την ανάπτυξη Ad-Hoc καταστάσεων/στατιστικών για τις ανάγκες των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και άλλων οργανισμών όπως το Υπουργείο Παιδείας, ο Οργανισμός Νεολαίας και η Στατιστική Υπηρεσία
 • την ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΥΣΦΜ
 • την παροχή υποστήριξης σε επίπεδο μηχανογραφικού εξοπλισμού

Υποκατηγορίες