Εκτύπωση
Το Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων ενημερώνεται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα προγράμματα που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, εντοπίζει πηγές χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει διοικητικά την πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση. Διατηρεί, επίσης, στενή επαφή και συντονίζεται με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες και συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
 
Παρουσίαση του Γραφείου Κατάρτισης Προτάσεων