ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 
 
(3-9 Ιουλίου 2018)
 
 
 
(6-20 Ιουλίου 2018) 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)
 

Πληροφορίες

Σύστημα Πληρωμής Ιατροφαρμακευτκής

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 

 (9 - 13 Ιουλίου) -  (13Ιουλίου μέχρι ώρα 13.30)

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(3-9 Ιουλίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη)
 
ΣΤΕΓΑΣΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.