(παράταση μέχρι 9 Ιουλίου 2019)
 
(2-12 Ιουλίου 2019) 
 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)

Πληροφορίες

Σύστημα Πληρωμής Ιατροφαρμακευτκής

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
(3 - 9 Ιουλίου 2019)

(Δήλωση Ενδιαφέροντος για Β'Κατανομή- τέλη Αυγουστου μετά τα αποτελέσματα για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια)

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(3-9 Ιουλίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη) 
 
 
 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019

Ενημερωτική Εκδήλωση Νεοεισερχομένων Φοιτητών -

(1 Αυγούστου 2019 - 18:30)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.