Εκτύπωση
 
                       ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019
 
(παράταση μέχρι 9 Ιουλίου 2019)
 
(2-12 Ιουλίου 2019) 
 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)

Πληροφορίες

Σύστημα Πληρωμής Ιατροφαρμακευτκής

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(3 - 9 Ιουλίου 2019)

(9 Ιουλίου μέχρι ώρα 14.30)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Β'ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(3-9 Ιουλίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη) 
 
 
 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019

Ενημερωτική Εκδήλωση Νεοεισερχομένων Φοιτητών -

 Ιούλιος 2019

   
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
 
Αίτηση και Πληροφορίες