2019

  • 15-16 Νοεμβρίου 2019 : Διεθνές Συνέδριο "Language Learning for Professional Purposes in Hospitality and Tourism". Συνδιοργανώνεται από την Ανώτατη Ξενοδοχειακή Σχολή Κύπρου (ΑΞΙΚ), το τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδων και το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου με την στήριξη του United Nations World Tourism Organization (UNWTO), του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Goethe-Institut Cyprus και του Ρωσικού κέντρου έρευνας και κουλτούρας στην Λευκωσία.

2018

2017

  • 16-17 Ιουνίου 2017: Συνέδριο «Λιγότερο χρησιμοποιούμενες και λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες: γλώσσες διδασκαλίας, γλώσσες των διδασκόμενων», Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πανεπιστήμιο Poitiers - APPF. Δελτίο τύπου.
  • 30-31 Μαρτίου 2017: Ημερίδες 16th Assembly of Stakeholders and Experts of the Council of Europe / ERICarts Compendium of Cultural Policies & Trends in Europe, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Η Διάσκεψη διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts), σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2016 

2014

2013

  • 18-19 Απριλίου 2013: Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα (FR - EN), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Poitiers-FoReLL (Έφη Λάμπρου και Φρειδερίκος Βαλετόπουλος)

2012

 

Για προηγούμενα συνέδρια πατήστε εδώ