Στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό μελέτη δύο εκστρατείες:
1. Eκστρατεία ανεύρεσης οικονομικών πόρων προς ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης
2. Η ετήσια (επαναλαμβανόμενη για κάθε έτος) εκστρατεία συλλογής οικονομικών πόρων, με σκοπό την υποστήριξη της παιδείας και μόρφωσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο εκστρατείες οι οποίες βρίσκονται υπό μελέτη/σχεδιασμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Γραφείου.