Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 7 Οκτωβρίου 2020 και στις 3 Φεβρουαρίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 26 Διδακτορικών Τίτλων.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.