Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 14 Νοεμβρίου 2018 και 30 Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 35 Διδακτορικών Τίτλων στις 7 Φεβρουαρίου 2019.
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.