Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 6 Νοεμβρίου 2019, 4 Δεκεμβρίου 2019 και 5 Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 40 Διδακτορικών Τίτλων στις 13 Φεβρουαρίου 2020.
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.