Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 28 Μαρτίου και 12 Ιουνίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 41 Διδακτορικών Τίτλων στις 29 Ιουνίου 2018.
 
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.