Εκτύπωση
  
 
 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρία της, στις 17 Ιουνίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 42 Διδακτορικών Τίτλων. 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνάρτηση με τα διατάγματα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Covid-19, αποφάσισε τη διεξαγωγή διαδικτυακής τελετής στις 22.7.2020 για αναγνώριση των αποφοίτων του Ιουνίου 2020.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.