Προγράμματα Σπουδών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δανειοδότησης
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών στα οποία θα μπορούν να εισάγονται φοιτητές λήπτες του δανείου Erasmus+ (περισσότερα προγράμματα σπουδών θα ακολουθήσουν):
 
 • MBA (Full time)
 • MSc in Economic Analysis
 • MSc in Financial Economics
 • MEng in Petroleum Engineering
 • MA in Field Archaeology on Land and Under the Sea
 • MBE in Business Economics TIME (Technology, Innovation, Management and  Entrepreneurship)
 • MA in English Literature and Comparative Cultural Studies
 • MA in Theoretical and Applied Linguistics
 • MA in Teaching English as a Foreign Language
 • MA in Gender Studies (Joint Program with UNESCO Chair)
 • MA in European Studies
 • MA in Teaching French as a Foreign Language
 • MSc in Biodiversity and Ecology
 • MSc in Biomedical Sciences
 • MSc in Molecular Biology and Biomedicine