Εκτύπωση

 


Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών


 

 •  Δίδκατρα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών για όσους φοιτητές είχαν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και τον Ιανουάριο 2017 πατήστε ΕΔΩ.

 

 • Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν ως πιο κάτω:

 

 


Δίδακτρα για τα Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.
Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων 1250 ευρώ κάθε έτος (625 ευρώ το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι 9.000 ευρώ.
Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
 • Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

 


Διδακτορικοί Φοιτητές Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ- Διευκρινίσεις και Προθεσμίες αποπληρωμής διδάκτρων:›
 
 • €4.000 ανά πρόγραμμα (σύνολο)
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 6 εξάμηνα:
1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή και €500 στην αρχή του εξαμήνου.
2ο - 6ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου, πριν από την εγγραφή στα μαθήματα.
 • Διδακτορικός φοιτητής που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του (ή το ερευνητικό στάδιο ή το συγγραφικό στάδιο) μέσα στην περίοδο όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και επιθυμεί εντός του εξαμήνου να εγγραφεί, τότε καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Διδακτορικός φοιτητής που έχει αποχωρήσει από μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα. Τα δίδακτρα που τυχόν έχουν καταβληθεί θα πιστωθούν στο λογαριασμό του για το επόμενο εξάμηνο.
 • Για εγγραφή στην περιεκτική εξέταση δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τού επιστρέφεται το ποσό των €500 ή το ποσό των €600 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή του στα μαθήματα.
 • Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του.
 • Η προκαταβολή ύψους €500 δεν επιστρέφεται.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
 

Διδακτορικοί Φοιτητές Μη Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ - Διευκρινίσεις και Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων

1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή και €600 στην αρχή του εξαμήνου.
2ο - 10ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου πριν απο την εγγραφη στα μαθηματα.

 


Δίδακτρα για τα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ

Προγράμματα Μάστερ: 5.125 Ευρώ ανά πρόγραμμα μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

 

 

Διευκρινήσεις (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)

 • Η αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Φοιτητής που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του μέσα στην περίοδο όπως ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, του επιστρέφεται το ποσό των €700 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή του στα μαθήματα.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

 


Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 εξάμηνα:

 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος Μηχανικής Πετρελαίων 

 
 
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Μαθήματα 6 π.μ.: €450
Μαθήματα 3 π.μ.: €220
Μαθήματα 1 π.μ.: €90
Διπλωματική Μελέτη Ι: €440
Διπλωματική Μελέτη ΙΙ: €220
Διπλωματική Μελέτη ΙΙΙ: €220
Συνέχεια στη Διπλωματική Μελέτη: χωρίς χρέωση

 

 

 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΜΒΑ


Για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα εντός του διμήνου επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά ΜΑΜ.

Σε περίπτωση αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.

 


 Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος στη Διοίκηση και Οικονομικά (ΤΙΜΕ ΜΒΕ)


 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος MSc για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems)

 


 Διαδικασία Πληρωμής Διδάκτρων


Τα δίδακτρα των φοιτητών (εξαιρουμένων των φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ) μπορούν να πληρωθούν απευθείας στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη και μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).

Τα δίδακτρα μπορούν να πληρωθούν και στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Κύπρου: Αρ. Λογαριασμού: 0128-05-023773

Φοιτητές Εξωτερικού μπορούν να εμβάσουν το ποσό των διδάκτρων τους στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Bank of Cyprus
IBAN NO: CY05 0020 0128 0000 0005 0237 7300
SWIFT CODE: BCYPCY2N
Details: I.D. Number & Name of Student (Tuition Fees)

Δίδακτρα Φοιτητών προγράμματος ΜΒΑ

Τα δίδακτρα των φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ μπορούν να πληρωθούν στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου,

Τράπεζα Κύπρου,

Αρ. Λογαριασμού:357013223349 

        IBAN: CY55002001950000357013223349 

 


Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο εν λόγω φοιτητής φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.