Εκτύπωση
  
 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ "ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ)
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).
 
Το ΠΚ χορηγεί επίσης Μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.
 
 
Οι αιτήσεις για παραχώρηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 θα αξιολογηθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια μόνο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύντομα θα ανακοινώσει άλλα προγράμματα για την κοινωνικοοικονομική στήριξη των φοιτητών.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο:  
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_Spring_2021-2022.pdf
 
Προκήρυξη Υποτροφίας «Ευαγόρας» σε Υφιστάμενους Διδακτορικούς Φοιτητές για το Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022
 
 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει 24 υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2021
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_XE_2021_2022.pdf
 
 
Σχέδιο Υποτροφιών 
 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια)
 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα παραχωρεί υποτροφίες για μερική κάλυψη των διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ και Διδακτορικών που είναι αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια. Για να παραχωρηθούν οι υποτροφίες, οι φοιτητές θα πρέπει να εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες φοιτητών και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από το ΠΚ.
 
Αδέρφια: σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέρφια (ή άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού) φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/κι συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια
 
Ζευγάρια: σε περίπτωση που ζευγάρια μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών που έχουν τελέσει γάμο φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/και συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια.
 
Περισσότερες πληροφορίες
 

 ΥΠΟΤΡΟΦIA ΣΕ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2021.   Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: 
https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_XE_2021_2022.pdf
 
 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πέντε (5) υποτροφίες προς διεθνείς υποψήφιους φοιτητές από τη Σαουδική Αραβία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Οι υποτροφίες καλύπτουν 50% των διδάκτρων του συμβατικού προγράμματος σπουδών και εξαιρούνται τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, Μηχανική Πετρελαίων, Σπουδές Φύλου, ΜΒΑ, ΤΙΜΕ ΜΒΕ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Intelligent Critical Infrastructure Systems κ.λπ.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: 
 https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_XE_2021_2022.pdf
 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ "ΚΟΙΟΣ" - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας


Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προσφέρει δέκα (10) υποτροφίες για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και θα καλύπτουν μέχρι το 100% των διδάκτρων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies-ICT), λαμβάνοντας μηνιαίο εισόδημα.
 
Προκήρυξη 10 υποτροφιών από το Κέντρο Αριστείας "Κοίος"  - Πληροφορίες
 

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2021. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_XE_2021_2022.pdf

 


 Εσωτερικές Υποτροφίες Τμημάτων σε διδακτορικούς φοιτητές και φοιτητές μάστερ από τα έσοδα των μεταπτυχιακών τους διδάκτρων.


Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 


 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υποβολή μέχρι 19.10.2021