Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» - Υποτροφίες για Διδακτορικούς Φοιτητές

Προκήρυξη Θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στη Νομική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Εγγραφές σε μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2018/2019

Φωτογράφηση και Βιντεογράφηση Τελετής Αποφοίτησης Ιουνίου 2018

Παραχώρηση Υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για Μερική Κάλυψη των Διδάκτρων

Προκήρυξη Υποτροφίας σε 55 Διδακτορικές/ούς Φοιτήτριες/ές του ΠΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019

 

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/2019

Απολογισμός Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών - 11.12.2017