Σας καλωσορίζω στις ιστοσελίδες του Τμήματος. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1996 ως μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής με σκοπό να προωθήσει τη μελέτη των βασικών ιστορικών επιστημών, της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας. Η διδασκαλία και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος επικεντρώνονται στο παρελθόν και στο παρόν της Ευρώπης, του μεσογειακού κόσμου και της Εγγύς Ανατολής.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, 
Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας