Πρότυπο Προγραμμάτων σπουδών στην Αρχαιολογία

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορία
ΑΡΧ 123 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Από τους Γεωμετρικούς εώς και τους Κλασσικούς Χρόνους)
ΙΣΤ 105 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφία και τη Μεθοδολογία της Ιστορίας
ΙΣΤ 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
ΒΝΕ 100 Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων
ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 118 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
AΡΧ 124 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
ΙΣΤ  112 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία
AEΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματoγραφία
ΒΝΕ... Ένα μάθημα στη Νεοελληνική Φιλολογία

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία
ΑΡΧ 140 Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκoί Τεχνίτες
ΙΣΤ  134 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστoρία της Δύσης
ΙΣΤ  181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
ΙΣΤ  108 Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Ιστoρία
ΑΕΦ... Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 141 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
ΑΡΧ 150 Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-18ος αιώνας)
ΑΡΧ 180 Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία
ΑΕΦ... Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΛΑΤ... Ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
ΒΝΕ... Ένα μάθημα στη Νεοελληνική Φιλολογία

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 250 Αρχαιομετρία
ΑΡΧ 2..  
ΑΡΧ 2..  
ΒΝΕ Ένα μάθημα Βυζαντινής Λογοτεχνίας
ΑΕΦ Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΓΛΩ... Μάθημα Ξένης Γλώσσας

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 2..
ΑΡΧ 2..
ΑΡΧ 2.. ή ΙΣΑ 2..
ΑΡΧ 2 ή ΑΡΧ 3
ΛΑΤ... Ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
ΓΛΩ... Μάθημα Ξένης Γλώσσας

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 2.. ή ΑΡΧ 3 ..
ΑΡΧ 3...
ΑΡΧ 2.. ή ΙΣΑ 2..
ΕΕ
ΕΕ
ΓΛΩ... Μάθημα Ξένης Γλώσσας

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 2..
ΑΡΧ 2.. ή ΑΡΧ 3
ΑΡΧ 3..
ΑΡΧ 2.. ή ΙΣΑ 2..
ΕΕ

 

Σημείωση: Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στην Αρχαιολογία που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να αλλάζει, λόγω τυχόν απουσιών διδασκόντων με σαββατική άδεια. Γι' αυτό πριν την επιλογή των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών καθώς επίσης και τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους.