Εκτύπωση

Εισαγωγές στην Αρχαιολογία (6)
ΑΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορία (Ουρανία Κουκά)
ΑΡΧ 118 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας (Ιακώβου Μαρία)
ΑΡΧ 123 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Από τους Γεωμετρικούς έως και τους Κλασσικούς Χρόνους) (Γιώργος Παπασάββας)
AΡΧ 124 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) (Γιώρος Παπασάββας)
ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία (Μαρία Παρανή)
ΑΡΧ 140 Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκoί Τεχνίτες (Αθανάσιος Βιώνης)

Εισαγωγές στην Ιστορία (6)
ΙΣΤ 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (Θεόδωρος Μαυρογιάννης)
ΙΣΤ 112 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (Ειδικός Επιστήμονας)
ΙΣΤ 134 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (Chris Schabel)
ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918) (Γιώργος Καζαμίας)
ΙΣΤ 108 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Αναστάσιος Ζωγράφος)
ΙΣΤ 105 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της Ιστορίας (Άννα-Αναστασία Κωνσταντινίδου)
Από το τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Πτυχίου Ιστορίας μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα αυτής της θεματικής ενότητας. Αναφέρουμε ενδεικτικά, μαθήματα που προσφέρονται:
13 Μαθήματα επιπέδου 200 στην Ιστορία τα οποία επιλέγονται από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες (Υποχρεωτικά):
Αρχαία Ιστορία

ΙΣΤ 209

ΙΣΤ 211

ΙΣΤ 240 Ρωμαϊκή Ιστορία: Από Τους Εμφύλιους Πολέμους Στην Ηγεμονία Του Αυγούστου
ΙΣΤ 241 Η Ελληνιστική Και Ρωμαϊκή Δήλος
ΙΣΤ 242 Ελληνιστική Ιστορία - Οι Πτολεμαίοι
ΙΣΤ 243 Ρωμαϊκή Ιστορία - Αυτοκρατορικοί Χρονοι
ΙΣΤ 244 Θεσμοι Και Τοπογραφια Της Κλασικής Αθήνας
ΙΣΤ 245 Φοινίκη (5oς - 2oς αι. π.Χ.)
ΙΣΤ 246 Ελληνιστική Παλαιστίνη
ΙΣΤ 247 Ρωμαϊκή Δημοκρατία
ΙΣΤ 248 Βασίλειο Μακεδονίας
ΙΣΤ 249 Περσία Αχαιμενιδών

ΙΣΤ 282

ΙΣΤ 298

Βυζαντινή Ιστορία

ΙΣΤ 200

ΙΣΤ 213

ΙΣΤ 216 

ΙΣΤ 238

ΙΣΤ 254

ΙΣΤ 291 Το Βυζάντιο και οι Άραβες

ΙΣΤ 297

Μεσαιωνική Ιστορία

ΙΣΤ 230

ΙΣΤ 232 Ιστορία Του Προχωρημένου Μεσαίωνα Της Δύσης (1000-1300 μ.Χ.)
ΙΣΤ 233 Ιστορία Ύστερου Μεσαίωνα Δύσης (1300-1500 μ.Χ.)
ΙΣΤ 234 Ιστορία Της Φραγκοκρατίας Στην Κύπρο
ΙΣΤ 235 Ιστορία Των Ιδεών Του Μεσαίωνα

ΙΣΤ 266

ΙΣΤ 274

Νέα και Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
ΙΣΤ 224 Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1828-1909)
ΙΣΤ 225 Ιστορία Του Κυπριακού Ζητήματος
ΙΣΤ 226 Ελληνική Διπλωματική Ιστορία
ΙΣΤ 227 Αγγλοκρατία στον Ελληνικό Χώρο
ΙΣΤ 228 Το Κυπριακό Κράτος 1959-1974. Πολιτική Ιστορία
ΙΣΤ 2__ Η Κύπρος στην περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας

Νέα και Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

ΙΣΤ 226

ΙΣΤ 227

ΙΣΤ 283

ΙΣΤ 285 Η Ευρώπη 1918-1945: από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών ως την κατάρρευση της Ναζιστικής Γερμανίας.
ΙΣΤ 286 Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (c. 1800-c. 1990).

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

ΙΣΤ 225

ΙΣΤ 280

ΙΣΤ 294 Επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1909-1936
ΙΣΤ 295 Αλυτρωτισμός και ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στον εικοστό αιώνα
ΙΣΤ 254 Οικουμενική Ελλάδα: Περιφερειακός, Αλύτρωτος και Απόδημος Ελληνισμός, από το 1830 ως σήμερα

Μεταπολεμικός Κόσμος
ΙΣΤ 253 Η Ευρωπαϊκή Ενότητα στη Θεωρία και την πράξη
ΙΣΤ 282 Ευρωπαϊκή Ιστορία (1945-1989)
ΙΣΤ 2__ Ο κόσμος στον Ψυχρό Πόλεμο
2 Μαθήματα επιπέδου 200 Ιστορίας ή Αρχαιολογίας
3 Μαθήματα επιπέδου 300 (Σεμινάρια) στην Ιστορία
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ένα από τα παραπάνω σεμινάρια μπορεί να αντικατασταθεί με σεμινάριο Κλασσικής ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας
ΙΣΤ 305 Κυπριακή Δημοκρατία 1959-1974. Πολιτική Ιστορία
ΙΣΤ 3__ Η Καποδιστριακή Ελλάδα
ΙΣΤ 3__ Το Κυπριακό Ζήτημα: σπουδή στις πηγές
ΙΣΤ 313 Σεμινάριο Βυζαντινολογίας: Εικονομαχία
ΙΣΤ 331 Σταυροφόροι και Έλληνες το 12ο αι.
ΙΣΤ 340 Επαρχίες του Πτολεμαϊκού Κράτους
ΙΣΤ 341 Ρωμαϊκές επαρχίες της Ανατολής
ΙΣΤ 320 Τα χρόνια της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως
3 Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (Υποχρεωτικό)
2 Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία (Υποχρεωτικό)
1 Μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας
ΒΝΕ 100 Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων (Υποχρεωτικό)
2 Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας
Στα οποία να συμπεριλαμβάνεται το ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (Υποχρεωτικό)
4 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Από τρεις Σχολές, συμπεριλαμβανομένης της Φιλοσοφικής (αλλά εκτός ΙΣΑ)
3 Μαθήματα σε μια ξένη γλώσσα

Σύνολο 45