1ο ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΑΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορία
ΑΡΧ 123 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Από τους Γεωμετρικούς εώς και τους Κλασσικούς Χρόνους)
ΙΣΤ 108 Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Ιστoρία
ΙΣΤ 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
ΒΝΕ 100 Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων
ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 118 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
AΡΧ 124 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
ΙΣΤ  112 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία
AEΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματoγραφία
ΓΛΩ... Το πρώτο επίπεδο Ξένης Γλώσσας

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία
ΑΡΧ 140 Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκoί Τεχνίτες
ΙΣΤ 134 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστoρία της Δύσης
ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
ΙΣΤ 105 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφία και τη Μεθοδολογία της Ιστορίας
ΑΕΦ... Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΣΤ 2__  
ΙΣΤ 2__  
ΙΣΤ 2__  
ΑΕΦ... Ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΛΑΤ... Ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
ΓΛΩ... Δεύτερο Επίπεδο Γλώσσας

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΣΤ 2__  
ΙΣΤ 2__  
ΙΣΤ 2__  
ΒΝΕ Ένα μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας
ΒΝΕ Ένα μάθημα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
ΓΛΩ Τρίτο Επίπεδο Γλώσσας

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΣΤ 2__
ΙΣΤ 2__
ΙΣΤ 2__
ΙΣΤ 3__
ΕΕ

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΣΤ 2__ή ΙΣΤ 3__
ΙΣΤ 3__
ΑΡΧ ή ΙΣΑ 2..
ΕΕ
ΕΕ

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΣΤ 2__
ΙΣΤ 2__
ΙΣΤ 3__
ΑΡΧ ή ΙΣΑ 2..
ΕΕ

 

Σημείωση: Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στην Ιστορία που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να αλλάζει, λόγω τυχόν απουσιών διδασκόντων με σαββατική άδεια. Γι' αυτό πριν την επιλογή των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών καθώς επίσης και τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους.